Systeem I - Efficiënt financieel beheer van tegoeden van patiënten/kostgangers

System I Content

Sommige mensen die in uw instelling verblijven, wensen u het beheer van hun inkomsten, uitgaven of spaargeld geheel of gedeeltelijk toe te vertrouwen.

Opdat u deze taak goed zou kunnen uitvoeren en toezien op de belangen van de inwoners, stelt Belfius u een eenvoudig, duidelijk en doeltreffend middel voor, het Systeem I. Dankzij dit systeem verdwijnen alle zware administratieve taken en kan worden vermeden dat er geld verdwijnt of tegoeden van verschillende personen door elkaar worden gehaald.

Wat houdt dit Systeem I in ?

Het gaat hier om een systeem voor het beheer van tegoeden van inwoners die u persoonlijk of via hun wettelijke vertegenwoordiger de toestemming hebben gegeven om in hun naam te handelen en alle financiële verrichtingen te verwezenlijken, zoals de geboekte inkomsten controleren, betalingen of overdrachten tussen rekeningen of beleggingen uitvoeren.

De verrichtingen gebeuren via bankrekeningen die geopend zijn op naam van de verschillende inwoners. Zo kunt u de contanten in uw gebouwen zoveel mogelijk beperken en makkelijk de tegoeden van iedere inwoner kennen, alsook de verrichtingen die in zijn naam werden uitgevoerd.

Wat zijn de voordelen van het Systeem I ?

Dankzij het Systeem I kunt u de inwoners een doeltreffende, zekere en financieel voordelige beheersservice aanbieden, terwijl uw werklast en het risico op verdwijning van geld of verwisseling van tegoeden verminderen.

Het Systeem I is zeker

Het Systeem I is gebaseerd op een geheel van individuele rekeningen. Bijgevolg wordt het risico vermeden dat de verschillende budgetten, die u beheert, door elkaar worden gehaald, zoals dit zou kunnen voorvallen met de individuele 'enveloppen' op naam, die gewoonlijk worden bijgehouden. Hierdoor moet er enkel een beperkte kasvoorraad in uw instelling gehouden worden, zodat de inwoners speciën kunnen opvragen of afgeven.

Het Systeem I is synoniem voor vertrouwen

Het Systeem I is zo ontworpen dat dankzij de dagafschriften, die na elke verrichting worden opgemaakt, alles duidelijk is voor zowel de gevolmachtigden als voor de inwoner, zijn familie of de eventuele wettelijke vertegenwoordigers.

Het Systeem I is financieel voordelig

Voor de geholpen personen zijn de Systeem I-rekeningen volledig gratis: er zijn geen openings- of beheerskosten en geen kosten voor het boeken van de verrichtingen, maar er zijn wel interesten op het spaarboekje, evenals een premie.

Het Systeem I is volledig geïnformatiseerd

Dankzij BelfiusWeb kunt u uw computer aansluiten op die van Belfius Bank en zelf rekeningen openen, uw betalingsopdrachten doorgeven, op ieder ogenblik dagafschriften van om het even welke rekening verkrijgen, de lopende verrichtingen raadplegen, de orders met uitgestelde uitvoering controleren ... en dat allemaal gratis.

Contacteer ons

  • 02 222 88 33
  • Contacteer uw relatiebeheerder