Ons maatschappelijk engagement en oplossingen

Car driving road wheel green trees

Bedrijven kunnen op heel wat manieren blijk geven van hun maatschappelijk engagement. Maar hoe creëert uw lokale instelling een toegevoegde waarde in domeinen als het klimaat, de (palliatieve) zorg, de bestrijding van de armoede, in het aanreiken van oplossingen voor de vergrijzing …? Belfius Bank gaat samen met u een duurzaam engagement aan, ten dienste van uw medeburgers.

Het solidariteitsengagement van de Belfius Foundation

Belfius Foundation is een pluralistische vzw die sinds 2005 de maatschappelijke solidariteitsinitiatieven van Belfius Bank in België ondersteunt.

De Foundation heeft beslist om haar activiteiten toe te spitsen op microkrediet en palliatieve verzorging. Zo subsidieert de Foundation de twee belangrijkste microkredietverstrekkers in België, Crédal en Hefboom, en stelt ze deze verenigingen vrijwilligers ter beschikking.

De Foundation financiert ook materiaal voor de palliatieve verzorgingsafdelingen die verbonden zijn aan de Belgische ziekenhuizen, om de levenskwaliteit van terminaal zieke patiënten te verhogen.

Ontdek Belfius Foundation