VZW’s en vrijwilligers

De wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers verplicht organisaties om vanaf 01-01-2007 een verzekering BA af te sluiten voor de organisatie en haar vrijwilligers. De wet verplicht een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid, tot dekking van de risico's met betrekking tot het vrijwilligerswerk, voor ten minste de organisatie. Als de organisatie (= de vrijwilliger) een fout maakt, die schade veroorzaakt aan derden, zal de verzekering de schade moeten vergoeden.

De wet verplicht ook dat de vrijwilligers verzekerd zijn, zowel tijdens de uitvoering van hun activiteiten, als tijdens de verplaatsingen uitgevoerd in het kader van deze activiteiten.

Verzekerd zijn alle activiteiten die in concrete dan wel meer algemene bewoordingen worden omschreven in de verzekeringspolis, en waarbij bescherming wordt verzekerd om alle activiteiten te verrichten binnen de organisatie of in opdracht van de organisatie.

MMI Victory
  • Juridisch advies
MMI OK
  • Advies op maat
  • Vorming
  • Statistieken en advies
  • Belfius Insurance Net - online uw verzekeringen beheren
  • Contact direct schadeteam
  • POBOS traumazorg

Schade aangeven

U bent betrokken bij een schadegeval? Doe zo vlug mogelijk aangifte.