Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing

De objectieve aansprakelijkheid is een verplichte verzekering voor sommige types van instellingen die voor het publiek toegankelijk zijn. Deze verzekering dekt de objectieve BA van de uitbater, zoals ingesteld door de wet van 30 juli 1979 bij brand of ontploffing.

De objectieve BA houdt in dat het slachtoffer dat schade ondervindt, veroorzaakt door brand of ontploffing in een publiek toegankelijke instelling, de uitbater van deze inrichting verantwoordelijk kan stellen en schadevergoeding kan vragen voor de geleden lichamelijke en materiële schade, en dit zelfs wanneer de uitbater geen fout begaan heeft.

Wie moet een verzekering objectieve BA sluiten?

Het gaat om een hele reeks activiteiten: restaurants, cafés, hotels, bioscopen, theaters, discotheken, autohandelaren, concessiehouders, sportzalen, kleinhandelaren waarvan de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte van ten minste 1000 vierkante meter hebben

MMI Victory
  • Belfius Insurance Net - online uw verzekeringen beheren
MMI OK
  • Advies op maat
  • Vorming
  • Statistieken en advies
  • Contact direct schadeteam
  • POBOS traumazorg

Schade aangeven

U bent betrokken bij een schadegeval? Doe zo vlug mogelijk aangifte.