Openbare besturen en instellingen

U staat dagelijks ten dienste van de burger. Loopt er iemand schade op door gebreken in de openbare weg of het openbaar groen, door gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente, dan kan de gemeente hiervoor aansprakelijk gesteld worden. De gemeente is aansprakelijk vanaf het moment dat er sprake is van nalatigheid of onzorgvuldig handelen. Zij is bij het nemen van beslissingen immers gehouden tot een algemene zorgvuldigheidsplicht. Verwaarloost ze deze plicht, dan begaat ze een fout.

De burgerlijke aansprakelijkheid uitbating dekt niet alleen de schade die veroorzaakt wordt tijdens de uitvoering van de opdracht van het bestuur maar tevens:

 • deze als gevolg van herstelling- en onderhoudswerken aan uw gebouwen
 • uw aansprakelijkheid door verkeersongevallen wegens bijvoorbeeld niet opgeruimde oliesporen op het wegdek of slecht onderhouden wegen
 • deze veroorzaakt door werken uitgevoerd door het gemeentepersoneel
 • deze ten gevolge van door u georganiseerde feesten en manifestaties.
MMI Victory
 • Advies op maat
 • Belfius Insurance Net - online uw verzekeringen beheren
MMI OK
 • Juridisch advies
 • Vorming
 • Statistieken en advies
 • Contact direct schadeteam
 • POBOS traumazorg

Schade aangeven

U bent betrokken bij een schadegeval? Doe zo vlug mogelijk aangifte.