Publieke mandatarissen

De laatste jaren worden meer en meer taken van het federale en provinciale niveau overgedragen naar het lokale niveau, wat betekent dat het lokale bestuur niet alleen te kampen heeft met meer verplichtingen maar ook met meer regelgeving. Daarenboven zorgt de steeds complexere wetgeving voor extra verantwoordelijkheid voor lokale besturen en de lokale mandatarissen. Voorwerp van de dekking: de persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid van een mandataris wanneer die op zijn fouten aangesproken wordt door de instelling waar hij zijn politiek mandaat uitoefent, dus door de gemeente of het OCMW en door derden.

In deze polis verzekeren wij uw aansprakelijkheid bij:

 • Lichamelijke schade
 • Stoffelijke schade
 • Onstoffelijke gevolgschade veroorzaakt door een gedekte schade
 • Zuiver onstoffelijke schade

De rechtsbijstand dekt uw kosten voor het verweer, het verhaal en voor het onvermogen van een aansprakelijke persoon of nog de strafrechtelijke borgstelling.

MMI Victory
 • Advies op maat
 • Contact direct schadeteam
MMI OK
 • Juridisch advies
 • Vorming
 • Statistieken en advies
 • Belfius Insurance Net - online uw verzekeringen beheren
 • POBOS traumazorg

Schade aangeven

U bent betrokken bij een schadegeval? Doe zo vlug mogelijk aangifte.