Bestuurders van een vzw

De bestuurders van een vzw kunnen in bepaalde gevallen aansprakelijk worden gesteld voor fouten die zij tijdens de uitoefening van hun bestuursmandaat hebben gemaakt. De burgerlijke aansprakelijkheid die u draagt als bestuurder is persoonlijk. Concreet: als u wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor fouten of nalatigheden kan uw privévermogen aangesproken worden. Deze fouten situeren zich onder meer in het financieel en administratief beheer van de vzw.

De bestuurder kan in die hoedanigheid aangesproken worden door een derde of door de eigen vzw voor zover de betreffende fout schade veroorzaakt heeft.

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Bestuurder komt tussen als u:

  • verantwoordelijk gesteld wordt tegenover een vzw
  • verantwoordelijk gesteld wordt tegenover een derde (leverancier, RSZ, fiscus enz.).

De polis neemt alle financiële gevolgen ten laste die ontstaan door een vordering tegen u en waarbij uw persoonlijke of hoofdelijke burgerlijke aansprakelijkheid op het spel staat, door een professionele fout gemaakt in het kader van de uitoefening van uw functie als bestuurder.

MMI Victory
  • Advies op maat
  • Vorming
MMI OK
  • Juridisch advies
  • Statistieken en advies
  • Belfius Insurance Net - online uw verzekeringen beheren
  • Contact direct schadeteam
  • POBOS traumazorg

Schade aangeven

U bent betrokken bij een schadegeval? Doe zo vlug mogelijk aangifte.