Vrijwilligersverzekering Provincies

 

Het aantal Belgen dat vrijwillig vrije tijd opoffert voor anderen wordt geschat op anderhalf miljoen. Wie kent er in zijn directe omgeving niet een persoon die zich onbaatzuchtig inzet voor een jeugdbeweging, die zieken begeleidt, bejaarden gezelschap houdt of een feestje mee helpt organiseren?

Vrijwilligerswerk betekent je best doen voor anderen en de samenleving. Vele vrijwilligers maken zich geen zorgen over de gevolgen van hun engagement. Iedereen rekent op elkaar waardoor er vaak niets wordt geregeld.

Ook het provinciebestuur vindt vrijwilligerswerk belangrijk. Met een gratis vrijwilligersverzekering wil de provincie dit nog eens extra in de verf zetten.

Welke personen kunnen van deze verzekering genieten?

  • Deze verzekering dekt enkel de vrijwilligers en dus niet de deelnemers aan activiteiten.
  • Ook vrijwilligers die zich occasioneel binnen de organisatie inzetten zijn in de polis inbegrepen.
MMI Victory
  • Vorming

Schade aangeven

U bent betrokken bij een schadegeval? Doe zo vlug mogelijk aangifte.