BA Rechtsbijstand motorrijtuigen

 

Het ongeval dat werd veroorzaakt is een gevolg van een verkeersovertreding en u moet zich voor de strafrechter verantwoorden…

Een derde die aansprakelijk werd bevonden, kan zijn verplichtingen niet nakomen….

U heeft een betwisting met uw garagist over een slechte reparatie….

Met de dekking ‘rechtsbijstand’ beschermt u uw belangen in het kader van een juridisch geschil in verband met een voertuig. Hiermee worden de kosten gedekt die aan uw gerechtelijke verdediging verbonden zijn, gaande van administratieve briefwisseling over de honoraria van de advocaat van uw keuze tot en met gerechtskosten.

MMI Victory
MMI OK

Schade aangeven

U bent betrokken bij een schadegeval? Doe zo vlug mogelijk aangifte.