Brand - Speciale risico's

 

Uw patrimonium verdient een goede bescherming. Het is evident dat bepaalde risico’s nooit kunnen worden voorzien, laat staan voorkomen worden, zelfs niet in het meest uitgebreide preventieprogramma. Het getuigt dan ook van goed beheer en goed management dat u deze risico’s onderbrengt in een verzekeringscontract.

Een brand is één van de grootste risico's die het voortbestaan van de organisatie in het gedrang kan brengen. De gedane investeringen in de gebouwen, materialen, koopwaar, enz. lopen meestal hoog op. Uw gebouwen worden niet alleen bedreigd door een brand of ontploffing. Er zijn andere onvoorziene omstandigheden die materiële schade kunnen veroorzaken aan uw patrimonium zoals een blikseminslag, wateroverlast, een voorjaarsstorm….

Het is daarom van het grootste belang een op maat gemaakte brandverzekering af te sluiten die u in staat stelt uw gebouwen en de inboedel te beschermen tegen de financiële gevolgen van allerlei factoren waarop wij geen vat hebben.

Een brandverzekering biedt voor vele van deze voorvallen een dekking. Het is een perfect moduleerbare polis in functie van uw wensen en mogelijkheden.

MMI Victory
  • Bijstand na ongeval
  • Waardebepaling patrimonium
MMI OK
  • Preventie
  • Advies op maat
  • Vorming
  • Statistieken en advies
  • Herstelling door eigen personeel na schade
  • Belfius Insurance Net - online uw verzekeringen beheren
  • Contact direct schadeteam
  • POBOS traumazorg

Schade aangeven

U bent betrokken bij een schadegeval? Doe zo vlug mogelijk aangifte.