Brand - Optimax alle risico's

 

De gebouwen en inboedel zijn cruciaal voor elke organisatie. De polis Brand Alle Risico's beschermt uw gebouw, de inboedel en het materiaal tegen materiële schade.

Deze verzekering beschermt de verzekerde tegen beschadigingen aan zijn roerende en onroerende goederen veroorzaakt door brand, aanraking (bijvoorbeeld vallende masten) en aanverwante gevaren, glasbreuk, storm en natuurrampen.

De verzekering Brand Alle Risico's Behalve is een verzekering van het type allrisk, bestemd voor gebouwen met professioneel karakter zoals bedrijfsgebouwen, rusthuizen, ziekenhuizen, kantoorgebouwen, polyvalente ruimtes …

MMI Victory
  • Preventie
  • Herstelling door eigen personeel na schade
MMI OK
  • Waardebepaling patrimonium
  • Advies op maat
  • Vorming
  • Statistieken en advies
  • Belfius Insurance Net - online uw verzekeringen beheren
  • Contact direct schadeteam
  • POBOS traumazorg

Schade aangeven

U bent betrokken bij een schadegeval? Doe zo vlug mogelijk aangifte.