Lichamelijke ongevallen (niet gekoppeld aan AO)

 

Een ongeval is snel gebeurd. Toch dragen slachtoffers de lichamelijke en financiële gevolgen van zo’n ongeval soms erg lang met zich mee: inkomenderving door een tijdelijke arbeidsongeschiktheid of zelfs bestendige invaliditeit en peperdure ziekenhuisfacturen.

Als niemand aansprakelijk gesteld kan worden voor een ongeval tijdens het privéleven, dan dient het slachtoffer zich, voor wat de lichamelijke schade betreft, tevreden te stellen met de tussenkomst van het ziekenfonds. Dat de vergoedingen vanuit de hoek van ziekenfondsen beperkt zijn staat buiten kijf.

Financiële problemen veroorzaakt door een privéongeval vermijden kan perfect dankzij onze persoonlijke verzekering tegen lichamelijke ongevallen. Onze polis herleidt immers het financiële verlies ten gevolge van zo’n ongeval tot een minimum. Een verzekering lichamelijke ongevallen komt tussen ongeacht of u, als verzekerde, in fout of in uw recht bent.

MMI Victory
  • Preventie
  • Belfius Insurance Net - online uw verzekeringen beheren
MMI OK
  • Advies op maat
  • Vorming
  • Statistieken en advies
  • Contact direct schadeteam
  • POBOS traumazorg

Schade aangeven

U bent betrokken bij een schadegeval? Doe zo vlug mogelijk aangifte.