Belfius Invest 3+ & 5+

Dankzij Belfius Invest 3+ en 5+ hebben rechtspersonen de mogelijkheid om op een veilige en rendabele manier te beleggen op middellange of lange termijn, terwijl hun fondsen toch beschikbaar blijven.

Deze beleggingen vallen onder Tak 26, een kapitalisatieproduct met gegarandeerd rendement en vaste termijn en zonder enige verzekeringstaks en met als voordeel dat er geen verzekerde is, noch een begunstigde bij leven of overlijden. Er is alleen een verzekeringnemer.

Op fiscaal vlak wordt roerende voorheffing ingehouden op de gekapitaliseerde interesten op het einde van het contract.

MMI Victory
  • Advies op maat