Lexicon

Advies op maat

Wij hebben een team van consultants en relatiebeheerders dat zich uitsluitend toespitst op het verlenen van verzekeringsadvies voor de cliënten van Public & Corporate Verzekeringen. Zij werken in overleg met de cliënt oplossingen op maat uit die perfect beantwoorden aan de geformuleerde verzekeringsbehoeften. Een vlotte en permanente communicatie met de binnendiensten van onze maatschappij staat garant voor een snel en efficiënt beslissingsproces.

Belfius Accident Manager - aangifte en beheer van arbeidsongevallen

Belfius Accident Manager is het meest volledige softwarepakket op de markt voor het verwerken en het beheer van arbeidsongevallen. De tool biedt u tevens bijkomende mogelijkheden om aan uw wettelijke verplichtingen inzake het beheer en de opvolging van arbeidsongevallen tegemoet te komen, zoals het aanmaken van het wettelijk jaarverslag, preventiedienst en het genereren van lijsten en grafieken van alle ingevulde data. De verslagen zijn aangepast aan alle toepasselijke normen en wetgeving.

Belfius Ecar - een ongeval met de wagen aangeven

U kunt op elk moment uw autoschadegevallen via een mobiele applicatie aangeven. Download gratis de toepassing "Belfius eCar" van Belfius Verzekeringen op uw smartphone. Dankzij deze app kunt u onmiddellijk een schadegeval aangeven waarbij u bijvoorbeeld foto’s en de juiste plaats van het ongeval via gps kunt toevoegen. U kunt eveneens via een eenvoudige klik telefonisch contact opnemen met de bijstandstandscentrale van Belfius Verzekeringen. Andere nuttige functies: een afspraak maken bij Carglass, uw brandstofverbruik berekenen en een intelligent parkingsysteem.

Belfius Insurance Net - online beheer van uw verzekeringen

Belfius Insurance Net is een via eID beveiligde en gratis internettoepassing waarmee u online uw verzekeringsportefeuille kunt beheren. Zo kunt u de gegevens van uw organisatie, uw polissen en uw lopende dossiers raadplegen, diverse documenten downloaden en eveneens een schadegeval aangeven. In het kader van uw polissen kunt u met deze tool al uw contracten bij Belfius Verzekeringen raadplegen en diverse types documenten, zoals algemene en bijzondere voorwaarden, downloaden.

Belfius Pension Insurance Online

Omdat een aanvullend pensioenstelsel vandaag de dag als een vorm van loon beschouwd wordt in zowel kleine en grote ondernemingen als in overheden en openbare besturen, is het belangrijk het beheer en gebruik ervan te kunnen optimaliseren.

Zich bewust van deze behoefte aan doeltreffendheid, ontwikkelde Belfius Verzekeringen Belfius Pension Insurance Online (BePensIOn), een geïntegreerde oplossing van online beheer van pensioenplan(nen) van uw onderneming.

Meer nog dan een eenvoudig extranet, innoveert BePensIOn door uitgebreide en gepersonaliseerde functionaliteiten ter beschikking te stellen van HR-verantwoordelijken en - indien gewenst - van medewerkers.

Bijstand na ongeval

U geniet gratis van de diensten van onze bijstandscentrale. Hebt u een schadegeval, dan kunt u voor dringende bijstand hierop een beroep doen en dit zeven dagen per week, 24 uur per dag.

Deze bijstand omvat o.a. het leveren van diverse informatie, het depanneren en takelen van voertuigen, het opstarten van geconventioneerde herstellingen, verschillende vormen van bijstand bij problemen in het buitenland, het nemen van dringende maatregelen in verband met gebouwen (hulp bij buitensluiten uit het gebouw, bewarende maatregelen of dringende en voorlopige herstellingen na schadegeval ...).

Contact schadeteam

U geeft uw schadegeval telefonisch aan bij ons schadeteam, een team van ervaren schadebeheerders. Zij begeleiden u met duidelijke vragen, zodat meteen alle gegevens in het dossier aanwezig zijn. Dit verzekert een snellere afhandeling van uw dossier en u hoeft geen extra papieren aangifte te bezorgen.

Derde betalerskaart hospitalisatieverzekering

Belfius Verzekeringen voorziet in de organisatie van een derde-betalerssysteem (rechtstreekse betaling van de ziekenhuisfactuur aan het ziekenhuis) voor ziekenhuisopnames via Assurcard. Elk aangesloten gezinslid heeft zijn eigen, strikt persoonlijke AssurCard. Op deze manier kunt u uw hospitalisatie en die van uw gezinsleden op de best mogelijke manier financieel en administratief afhandelen.

Herstelling door eigen personeel na schade

Aangezien vele lokale besturen, organisaties en/of ondernemingen over een technische dienst beschikken die in staat is om bepaalde schade zelf te herstellen, kunnen de hiervoor gemaakte kosten in overleg met de maatschappij bij een gedekt schadegeval eveneens vergoed worden.

Juridisch advies

Wenst u een juridisch advies voor de mogelijke vragen en problemen waarmee u in een verzekeringsdossier wordt geconfronteerd? Wij bieden u gespecialiseerd advies van onze juridische diensten op maat.

POBOS traumazorg

Belfius Verzekeringen stelt de mens centraal. Naast het vergoeden van de schade besteden wij daarom ook aandacht aan de slachtoffers. Wij waren de eerste verzekeringsmaatschappij om onze cliënten psychologische bijstand te bieden om de traumatische gevolgen van een schadegeval te verwerken. Hiervoor werken we samen met POBOS, een toonaangevend adviescentrum in de welzijnszorg. 

Wij bieden onze verzekerden de mogelijkheid een beroep te doen op psychologische bijstand na een schadegeval. Een psycholoog van POBOS helpt het slachtoffer over de traumatische ervaring heen te geraken.

Preventie

Schade vermijden is uiteraard net zo belangrijk als risico’s verzekeren. Daarom is het van strategisch belang om een doordachte preventiepolitiek op te zetten. En als we spreken over preventie, dan bedoelen we weldegelijk individueel preventieadvies. Dat gebeurt door onze preventie-ingenieurs. Naargelang de activiteit en behoeften kunnen daar ook externe preventiebedrijven bij betrokken worden.

Statistieken en advies

Belfius Verzekeringen kan u periodieke statistieken met volgende informatie bezorgen: verzekerde bezoldigingen, premies, aantal ongevallen, enz. Daarnaast kunnen grafieken bezorgd worden met onder meer plaats, tijd, aard ongeval, aard van het letsel en dergelijke. Periodiek kan ook een bezoek ter plaatse om deze cijfers toe te lichten.

Vorming

Om u en uw medewerkers de nodige ondersteuning te bieden, organiseren wij op regelmatige tijdstippen opleidingscursussen. Deelname is volledig gratis. Deze opleidingen omvatten niet alleen productgerichte thema’s maar ook thema’s binnen het specifieke domein van de overheidsopdrachten.

Wij staan ook klaar om u hulp te verlenen indien u zelf info- en/of vormingsdagen wilt organiseren.

Waardebepaling patrimonium

Voor het afsluiten van een brandverzekering is de correctheid van het te verzekeren kapitaal van de gebouwen een verantwoordelijkheid van de verzekeringnemer. Dit krijgt pas echt belang op het moment dat de verzekeringsmaatschappij de verzekerde moet vergoeden voor schade. Om uw organisatie of onderneming te vrijwaren van dit risico en in functie van het type verzekering, kan een ingenieur van Belfius Verzekeringen overgaan tot een expertise van het onroerend patrimonium en het te verzekeren kapitaal van het gebouw inschatten.