My Portal | BelfiusWeb in detail

MyPortal Content

Verneem alles over de werking van My Portal | BelfiusWeb en lees hoe u deze dienst op uw computer moet installeren.

Hoe werkt My Portal | BelfiusWeb?

My Portal | BelfiusWeb omvat modules die alle aspecten van uw financieel beheer bestrijken. Als individueel gebruiker kunt u bepalen welke modules toegankelijk zijn en kunt u aangeven hoe bepaalde informatie moet worden weergegeven.

U beheert uw rekeningen

 • in realtime het saldo en de verrichtingen op uw rekeningen raadplegen (historiek van 15 maanden);
 • het saldo en het beschikbare bedrag op uw rekening raadplegen, zowel op datum van de boeking als op valutadatum;
 • invoeren en opvolgen van Europese (SEPA) en internationale betalingen;
 • opvolgen van Europese domiciliëringen;
 • individuele betalingen en verstuurde bestanden met meerderen ondertekenen;
 • online aanvragen van betalingsattesten voor uw verrichtingen, met één enkele klik;
 • beheer van de begunstigden met de mogelijkheid om die te delen met andere gebruikers;
 • aanmaken van groepen van rekeningen per gebruiker;
 • opvolging en beheer van externe rekeningen die zijn opgenomen in een Cash Management International overeenkomst, via SWIFT-boodschappen;
 • ...

U volgt uw beleggingen op

 • volledig overzicht van uw beleggingsportefeuille;
 • rapport van uw posities en de bewegingen van uw beleggingsportefeuille (gaat tot 15 maanden terug in de tijd);
 • informatie, van de aanmaak tot het verstrijken of de verkoop van uw belegging, met tal van mogelijkheden op het vlak van opzoekingen en rapporten;
 • krachtige analysetool die de samenstelling en de verdeling van uw portefeuille onderzoekt;
 • overzicht van uw posities met het oog op risicobeheer: forex-, rente- en kredietderivaten, aandelenopties;
 • ...

U raadpleegt uw kredietportefeuille

 • grafische weergave van de afbetaling van uw kredieten, inventarisbestanden en controletabellen;
 • simulatie van de evolutie van uw kredieten in het licht van uw budget;
 • online raadplegen van informatie of exporteren voor bewerking;
 • impact van uw kredieten op uw thesaurie;
 • simulatie van de impact van wijzingen in uw portefeuille van leningen;
 • ...

U ontvangt uw rapporten

 • afdrukken van de synthese of van de volledige historiek van uw rekeningen;
 • exporteren van gegevens in het CSV-formaat dat interpreteerbaar is via Microsoft Excel;
 • ontvangen van CODA-rapporten van uw Belfius rekeningen en externe rekeningen die zijn opgenomen in een Cash Management International overeenkomst, zodat deze in uw boekhoudsoftware kunnen worden geïntegreerd;
 • ontvangen van rapporten van uw Belfius-rekeningen en externe rekeningen die zijn opgenomen in een Cash Management International overeenkomst, via SWIFT-boodschappen MT942 en/of MT940;
 • online raadplegen van de details van collectieve debetverrichtingen;
 • aanmaken van een geconsolideerde thesaurie van verschillende rekeningen via globale staten;
 • aanvragen van renteberekeningen voor de rekeningen en de cash pooling contracten die u beheert;
 • aanvragen van gedetailleerde en fictieve renteberekeningen voor de cash pooling contracten die u beheert;
 • online raadplegen van de regels voor ondertekening die gelden voor een rekening;
 • volledig en veilig beheren van uw officiële rekeninguittreksels, van collectieve debetmeldingen en van andere rapporten (opvolgen, raadplegen, opzoeken, downloaden), in PDF-formaat, dankzij de reportingmodule (PaPyRuS).

U maakt uw bestanden over (Optie)

U kunt de uitwisseling van bestanden van en naar Belfius Bank eenvoudig beheren.

U ontvangt uw rapporten in PDF-formaat via PaPyRuS (Optie)

Vervang uw papieren verslagen door elektronische rapporten in PDF-formaat.

U ontvangt automatische meldingen (Optie)

U wordt op ieder ogenblik op de hoogte gebracht van financiële gebeurtenissen en van de status van uw lopende financiële transacties (rekeningen, rentevoeten, betalingsopdrachten, …).

U bereidt uw transacties offline voor (Optie)

U beschikt over een offline module om uw financiële verrichtingen voor te bereiden en om de rapporten te raadplegen.

U past de dienst aan de beslissingsstructuur van uw onderneming aan

 • Alle verrichtingen kunnen door dezelfde persoon worden ingevoerd en onmiddellijk worden ondertekend;
 • Dankzij de functie MultiSign verfijnt u de procedure en koppelt u het invoeren en het ondertekenen van de verrichtingen van elkaar los (eventueel met verschillende volmachthebbers).

Hoe krijg ik toegang tot My Portal | BelfiusWeb?

Met uw BelfiusWeb Card of uw Isabel-kaart, uw kaartlezer en uw PIN-code kunt u rechtstreeks inloggen op My Portal | BelfiusWeb. Ga naar de homepage van My Portal | BelfiusWeb en volg de stappen die op het scherm worden beschreven. Voor u My Portal | BelfiusWeb installeert, dient u wel na te gaan of uw IT-omgeving voldoet aan de technische specificaties.