PubliLink: het netwerk en de portaalsite van en voor de openbare besturen

PubliLink Content

PubliLink is een dagelijks werkinstrument van en voor de openbare besturen. Zij kunnen rekenen op de permanente inzet van Belfius Bank, Proximus en andere aangesloten dienstenleveranciers om hen, onze bevoorrechte cliënteel, steeds een waaier van diensten aan te bieden die volledig afgestemd is op hun wensen en behoeften.

Bijna alle lokale besturen en vele anderen aangesloten

Vandaag zijn meer dan 97 % der gemeenten, meer dan 93 % der OCMW's, alle provincies, alle gewestelijke overheden, diverse federale en gefederaliseerde instanties, en een waaier van dienstenleveranciers dienstenleveranciers aangesloten op PubliLink.

De 3 onderdelen van PubliLink

In concreto bestaat PubliLink uit 3 delen:

 • Een privé-netwerk: een hoog beveiligd, professioneel, performant, continu opgevolgd netwerk in beheer bij Proximus waarop de diverse openbare besturen en hun dienstenleveranciers aangesloten zijn
 • Bancaire diensten: alle bancaire transactionele toepassingen van Belfius Bank, gericht op het beheer van betalingen, leningen, beleggingen, …. Deze toepassingen omvatten My Portal|BelfiusWeb, BelfiusSoft, Belfius Secure EDI, PaPyRuS, Messaging, CODA, ...
 • Diensten met toegevoegde waarde: de diensten met toegevoegde waarde, aangebracht door Belfius Bank, Proximus en vele andere dienstenleveranciers van de openbare besturen.

Een privé-netwerk

PubliLink is gebouwd op een volledig afgescheiden privé-netwerk in beheer bij Proximus waarop de diverse openbare besturen, Belfius Bank en alle andere dienstenleveranciers op aangesloten zijn.
Sleutelwoorden voor dit netwerk zijn: een uiterst hoge en steeds up-to-date beveiliging, een continu opgevolgd netwerk, netwerk dat steeds de meest recente netwerktechnologieën integreert, een hoge gegarandeerde performantie voor alle besturen en diensten, SLA’s, snelle en gegarandeerde interventietijden bij problemen, een op een zeer ruime tijdspanne bereikbare helpdesk, ...

Bancaire diensten van Belfius Bank voor de openbare besturen

Belfius Bank stelt al zijn diensten, afgestemd op de openbare besturen, rechtstreeks ter beschikking via PubliLink via hoog-performante verbindingen.
Het betreft:

 • diverse transactionele toepassingen waaronder My Portal|BelfiusWeb, BelfiusSoft, Belfius Secure EDI, ...,
 • reporting-diensten waaronder PaPyRuS en CODA,
 • beslissingsondersteunende diensten Messaging en Market Rates Watch,
 • en uiteraard ook vele specifieke informatie en dossiers voor de openbare besturen waaronder dossiers rond verkiezingen, decreetwijzigingen, de cash management kalender, aankondigingen van opleidingen, dossiers en diensten van Belfius Verzekeringen, ...

Diverse diensten met toegevoegde waarde

Belfius Bank, Proximus en alle andere dienstenleveranciers stellen hun diensten beschikbaar via PubliLink.

 • Één van de wijzen om deze diensten en de beschrijving ervan te consulteren is het PubliLink-portaal van PubliLink, portaal van PubliLink die onderhouden wordt door Belfius Bank en Proximus. Hierop worden ook diverse aankondingen van gebeurtenissen en events, interessante diensten en dossiers, … aangekondigd en kan de surfer ook via een overzichtelijke navigatiestructuur (waaronder een rubriek quick-links en e-government) meer informatie in detail consulteren;
 • diensten van Proximus, waaronder archivage-diensten, een beveiligde, professionele Internet-toegang, een mail-omgeving, e-learning, PubliLink-aansluiting back-up via o.a. Proximus Mobile, ...
 • een toegang tot en het bijwerken van de gegevensbanken van het Rijksregister
 • het activeren en het verdelen van de elektronische identiteitskaart in het kader van het BELPIC-project
 • het inzamelen van de verkiezingsresultaten van diverse verkiezingen
 • de toegang tot en het bijwerken van de gegevensbanken van de Kruispuntbank van Sociale Zekerheid
 • een voordelige toegang tot Inforum, de juridische gegevensbank bij uitstek voor de openbare besturen
 • de diensten van Informaticaleveranciers zoals CEVI, CIPAL, GIAL, Logins, Remmicom, Schaubroeck, Adéhis en Stésud
 • de diensten van diverse overheden waaronder gemeenschappen, gewesten, federale en gefederaliseerde instanties waaronder het doorsturen van de gemeentelijke boekhoudstaten naar de Vlaamse Gemeenschap, diensten van de Provincies Antwerpen (Operatie Snelle Redding), Vlaams Brabant (plannenregister, atlas van de buurtwegen) ...
 • de kaart van de gemeenten en provincies met o.a. de adressen van de besturen en hun mandatarissen.
 • de toegang tot de gegevensbanken van de geregistreerde en geaggregeerde aannemers
 • de toegangen tot specifieke gegevensbanken van de VDAB
 • het beheren van schadegevallen, verzekeringspolissen bij Belfius Verzekeringen en Ethias
 • de toegang tot specifieke gegevensbanken van het handelsregister (EURO-DB)
 • diensten van EBP, specifiek afgestemd op de uitvoering van de Wetgeving op de Overheidsopdrachten
 • het opladen van betaalkaarten voor budgetmeters bij de energieleverancier Infrax
 • en nog zoveel meer ...

Meer informatie nodig ?

Neem contact op met uw relatiebeheerder. Hij is uw eerste aanspreekpunt en kent uw organisatie en behoeften. Voor zeer technische vragen zal hij u in contact brengen met specialisten binnen Belfius om samen met u een oplossing op maat uit te werken.

Neem contact met ons op