Duurzame IT-infrastructuur: Green IT

Met de flexibele oplossing Green IT geniet u een IT-infrastructuur die performant, energiezuiniger én dus kostenefficiënt en milieuvriendelijk is, en die bovendien up-to-date blijft waardoor u efficiënter dan ooit kunt werken. Green IT is een totaaloplossing voor de optimalisatie van uw IT-uitrusting: we financieren niet alleen flexibel uw infrastructuur, maar we analyseren ook vooraf uw IT-behoeften, we staan voor de recuperatie van verouderd materieel …

Green IT is ideaal voor u als …

  • u een kostenefficiënte en ecologische aanpak voor uw IT-uitrusting wenst
  • u steeds van de recentste IT-technologie wilt gebruikmaken
  • u een flexibele financiering voor uw IT-materieel zoekt
  • u de administratie aan gespecialiseerde bedrijven wilt overlaten

Wat is Green IT?

Binnen de Green IT-oplossing kunt u kiezen voor advies over de optimale samenstelling van uw IT-park, voor de financiering van de door u gekozen IT-uitrusting, en voor bijkomende diensten (levering en afhaling van het materieel, verzekering enz.). Op het einde van het contract geniet u de garantie dat niet meer bruikbare hardware op een duurzame wijze gerecycleerd wordt.

Ook aandacht voor het milieu bij de keuze van IT-uitrusting

Als u kiest voor de Green IT-oplossing, spelen bij de keuze van informaticamaterieel niet alleen de gewenste efficiëntie en prestaties een rol, maar ook de impact ervan op het milieu. Die laatste wordt grotendeels bepaald door de energieprestaties van de IT-uitrusting (minder stroomverbruik) en door de aandacht voor de gebruikte onderdelen en hun recycleerbaarheid. Om te weten welke energieprestaties de IT-uitrusting levert, in welke mate ze aan bepaalde fabricatiecriteria (bv. het gebruik van niet-schadelijke stoffen) voldoet en hoe recycleerbaar ze dus is, bestaan er verschillende onafhankelijke labelsystemen.


Steeds een optimaal samengestelde IT-uitrusting

Tijdens de looptijd van uw contract kan de samenstelling van uw IT-infrastructuur worden aangepast (veranderd, vergroot of verkleind), omdat u wilt inspelen op een verandering binnen uw organisatie of omdat u wilt profiteren van nieuwe technologische mogelijkheden. Zo blijft de samenstelling optimaal, op uw maat.

Een energietip: door de softwareconfiguratie te optimaliseren en door de IT-uitrusting verstandig te gebruiken, kunt u het energieverbruik van uw IT-park verminderen.

Recuperatie

Verouderde onderdelen van uw IT-infrastructuur wordt gerecupereerd en volgens de normen gerecycleerd (afvalbeheer). Uiteraard worden alle gegevens die nog in de toestellen aanwezig zijn, vóór de recyclage gewist

Wist u dat?

  • Als u duurzame informaticaproducten en -diensten wilt kopen, kunt u zich daarbij laten leiden door de Gids voor duurzame aankopen. Daarin vindt u per type product of dienst welke milieulabels er bijvoorbeeld aan toegekend kunnen zijn. De Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling heeft de gids samengesteld, en updatet hem geregeld. U vindt er info in over tal van producten en diensten.
  • U vraagt zich af hoeveel energie het courantste IT-materieel verbruikt? Bereken het snel zelf via de berekeningstool van Energy Label, het programma voor labeling van energie-efficiënte kantoorapparatuur in de Europese Unie.
Green IT Video

Contacteer ons

  • 02 222 88 33
  • Contacteer uw relatiebeheerder