Gemeenten


Local Community

Gemeentefinanciën

De gemeenten slaan een nieuwe weg in. Het ontwikkelen van een strategische en financiële visie op lange termijn is belangrijker dan ooit.

Meer info
Local Finance

Lokale overheidsbedrijven

Analyse van de financiële situatie van lokale overheidsbedrijven die actief zijn in de nutssectoren energie, water- en afvalbeheer.

Meer info
Analysis

Sociaaleconomische typologie van de gemeenten

Analyse en classificatie van gemeenten rond factoren zoals verstedelijking, levensstandaard, aantrekkingskracht, of werkgelegenheid.

Meer info

Vergrijzing - Pensioenen

Impact en uitdaging van de vergrijzing en de pensioenen voor de lokale besturen.

Meer info