De 34 hulpverleningszones zijn operationeel !

OurSector Fire

2016 is een sleuteljaar voor de civiele veiligheid. De 250 bestaande brandweerdiensten werden ondergebracht in 34 hulpverleningszones, die vanaf dit jaar operationeel zijn. Het gaat om lokale entiteiten met eigen rechtspersoonlijkheid en de verplichting om eigen begrotingsdocumenten en boekhouding voor te leggen.

Cijfers in primeur

Belfius stelt, als eerste in België, volledige cijfers voor over de financiën van de hulpverleningszones. Die worden, voorzien van een gedetailleerde analyse, geïntegreerd in de jaarlijkse Belfius-studie over de lokale financiën. Zo krijgt u vanaf dit jaar een analyse waarin naast gemeenten, provincies, OCMW en politiezones ook de hulpverleningszones begrepen zijn.

De financiële situatie van de hulpverleningszones

De nieuwe hulpverleningszones vertegenwoordigen niet minder dan 710,5 miljoen EUR, of 71 EUR per inwoner, aan exploitatie-uitgaven, die hoofdzakelijk te maken hebben met de kosten voor de brandweer die de operationele opdrachten uitvoert. 78% van de totale uitgaven zijn personeelskosten

Ook al hebben de zones de mogelijkheid om sommige van hun prestaties te factureren, toch zijn het vooral de dotaties van het federale niveau en van de gemeenten die zorgen voor de financiering van hun werking (90% van de totale ontvangsten). Momenteel bedraagt het aandeel in de financiering van de zones 20% voor het federale niveau en 80% voor de gemeenten. Er is dus een groeimarge om te evolueren naar een evenwichtige finaciering van 50% federaal en 50% door de gemeenten, zoals ook werd vooropgesteld in de hervorming

De hulpverleningszones voorzien om voor 81,5 miljoen EUR te investeren in 2016. Dat is 8 EUR per inwoner. Het gaat vooral om investeringen in voertuigen en bedrijfsuitrusting (82% van het totaal). De kapitaaltoelagen (federaal en gemeentelijk) zullen het mogelijk maken die uitgaven te financieren voor 46%, terwijl de leningen daartoe voor 34% zullen bijdragen.

Meer weten?

In onze jaarlijkse studie over de lokale financiën leest u meer over de financiële situatie van de hulpverleningszones.

Belfius stond ook al in voor de financiering van enkele projecten van hulpverleningszones. Ontdek hier onze reportage over de ultramoderne brandweerkazerne van Beveren in de hulpverleningszone Waasland. Binnenkort stellen we u ook de spectaculaire kazerne van Charlerloi voor, in de hulpverleningszone Hainaut Est.

Meer info vindt u ook op de officiële website van de Civiele Veiligheid.