Onze veiligheidstips

My Portal | BelfiusWeb staat borg voor een volkomen veilig beheer van de financiën van uw onderneming. Door onze aanbevelingen te volgen, kunt u echter het vertrouwelijke karakter van uw gegevens nog verhogen.

1. Geef uw geheime code aan niemand door

 • Aan uw BelfiusWeb Card is een pincode gekoppeld. Die moet geheim blijven. Schrijf ze nergens op en geef ze ook aan niemand door.
 • Zorg ervoor dat niemand meekijkt wanneer u uw geheime code invoert.
 • Kies evenmin een evidente code, zoals een geboortedatum of een telefoon- of huisnummer.

2. Bescherm uw computer, uw smartphone en uw netwerk tegen virussen en andere bedreigingen

 • Installeer en gebruik een antivirusprogramma. Werk het regelmatig bij en schakel het permanent in. Dit programma draait op de achtergrond, maar u dient met regelmatige tussenpozen ook een virusscan uit te voeren.
 • Gebruik een firewall. Dit programma controleert de toegang tussen uw pc en het internet om te vermijden dat derden de controle over uw pc overnemen.
 • Beveilig uw draadloze netwerk indien u daarvan gebruik maakt.
 • Installeer de jongste updates van uw besturingssysteem, van uw software en van uw plug-ins. Zo vermijdt u dat er lekken in de beveiliging van uw pc blijven bestaan; deze lekken kunnen door derden met kwade bedoelingen worden gebruikt.
 • Gebruik programma's om spyware tegen te gaan en een spamfilter.

3. Ga voor verantwoord gedrag op het internet

 • Denk goed na voor u uw persoonlijke gegevens aan iemand doorgeeft, zelfs als het om uw eigen e-mailadres gaat.
 • Download nooit software afkomstig van onbekende websites.
 • Aanvaard geen bestanden van mensen die u niet kent. Ook uw kennissen kunnen op hun beurt bestanden doorgeven die corrupt zijn: bepaalde virussen maken precies gebruik van dat mechanisme.
 • Open nooit verdachte e-mails.
 • Reageer nooit op vragen om persoonlijke informatie die u via e-mail of telefonisch krijgt, zelfs al lijkt de vraag te komen van een bekende onderneming of zelfs van uw bank.

Hoe beveiligt Belfius Bank uw gegevens?

 1. Aan uw BelfiusWeb Card is een geheime code gekoppeld. Zonder uw BelfiusWeb Card en uw pincode heeft niemand toegang tot uw gegevens.
 2. Dankzij de combinatie van de code die door onze systemen wordt gegenereerd en de pincode van uw bankkaart verschijnt er op uw Belfius Card Reader een unieke sleutel die u toegang geeft tot My Portal | BelfiusWeb.
 3. Wanneer u in My Portal | BelfiusWeb werkt, wordt de informatie die tussen uw computer en de bank wordt uitgewisseld, op basis van het SSL-protocol gecodeerd en verstuurd. Dat het via een beveiligde verbinding gaat, kunt u zelf vaststellen aan de hand van de URL https://belfiusweb.belfius.be: de ‘s' van ‘secure' wijst erop dat het gaat om een beveiligde omgeving voor de overdracht van gegevens tussen uw computer en de IT-systemen van Belfius Bank.
 4. Bij het klaarzetten van uw betalingsbestanden voor My Portal | Belfiusweb, kunt u per bestand een hash code berekenen. Dit is een unieke code die het bestand en de inhoud identificeert. Bij ontvangst in BelfiusWebcontroleert u aan de hand van deze code de integriteit van elk bestand. Daarnaast geeft u uw akkoord voor de uitvoering. Wenst u een nog hogere beveiliging, dan kunt u aanvragen dat de hash codes slechts gedeeltelijk worden weergegeven bij ontvangst van uw betalingsbestanden in My Portal | BelfiusWeb, waarna ze door u of door een van uw medewerkers moeten aangevuld en bevestigd worden.
 5. Dankzij een complex systeem van filters, scanning tools en firewalls worden de interne gegevens van de bank beveiligd tegen iedere poging tot onderschepping.