1. Home
  2. Producten
  3. Verzekeren
  4. Personeel verzekeren
  5. Gewaarborgd inkomen jonge zelfstandigen

Verzekering Gewaarborgd Inkomen

Jonge zelfstandigen (starters)

Contacteer uw Business Banking-specialist

De verzekering Gewaarborgd Inkomen – Jonge Zelfstandigen beschermt u tegen inkomensverlies in geval van arbeidsongeschiktheid door een ziekte of ongeval. Tegen een speciaal voordeeltarief voor starters garandeert deze verzekering u een maandelijks vervangingsinkomen (min. 25 %) zolang u niet kunt werken. Een noodzakelijke aanvulling bij de veel te lage uitkering van het RIZIV.

4 voordelen

Gemoedsrust dankzij financiële zekerheid

U en uw gezin kunnen uw levensstandaard behouden en uw financiële verplichtingen nakomen.

Voordeeltarief voor starters

Fiscaal voordelig

De premies zijn integraal aftrekbaar als beroepskosten als u ervoor kiest de werkelijke beroepskosten in te brengen bij uw belastingaangifte. De uitkering wordt belast als een vervangingsinkomen.

Beperkte medische formaliteiten

U hoeft alleen maar een korte en eenvoudige medische vragenlijst in te vullen (5 vragen).

Voor wie?

Voor zelfstandigen en beoefenaars van een vrij beroep die hun activiteit starten (tot 40 jaar). Zowel natuurlijke personen als bedrijven.

Wachttijd

Periode van 1 maand zonder uitkering.

Duur

10 jaar

Jaarlijkse rente

Maximaal te verzekeren bedrag: 12 500 euro.

Premie

U kunt een aanbod krijgen en een berekening van de premie bij uw Business Banking-specialist.

Fiscaliteit

9,25 % verzekeringstaks.

Uitkering

  • Vanaf 25 % arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval ontvangt u een maandelijkse uitkering. De te betalen premie wordt aangepast in proportie tot de invaliditeitsgraad.
  • De graad van arbeidsongeschiktheid bepaalt het bedrag van de uitkering en van de premie. Een ongeschiktheid van 67 % of meer wordt gelijkgesteld met een volledige ongeschiktheid (100 %). Zo ontvangt u een volledige uitkering en hoeft u geen premie meer te betalen.

Gewaarborgd Inkomen – Jonge Zelfstandigen in detail

Hebt u een vraag? Wij helpen u graag verder