Candriam Business Equities Europe

Candriam Business Equities Europe is een compartiment van de bevek naar Belgisch recht Candriam Business Equities. Die werd speciaal gecreëerd voor vennootschappen die tegelijk willen beleggen in aandelen en profiteren van het stelsel van Definitief Belaste Inkomsten (DBI). Slechts 5 % van de inkomsten uit de dividenden zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Candriam Business Equities Europe is ideaal voor u

  • als u uw activiteit als vennootschap uitvoert
  • als u de evoluties wilt volgen van markten met aandelen van vennootschappen met hoofdzetel of belangrijkste economische activiteit in Europa
  • als u een belegging zoekt met een hoog potentieel rendement

U maakt beter een andere keuze

  • als u niet wenst te profiteren van het stelsel van Definitief Belaste Inkomsten (DBI)
  • als u een belegging zoekt met kapitaalbescherming
Minimale intekenprijs 2.500 EUR
Soort aandelen Distributiedeelbewijzen (jaarlijks dividend mogelijk in functie van de resultaten)
Netto-inventariswaarde Elke bankwerkdag. Publicatie op deze pagina, in L'Echo en De Tijd
Instapkosten 1 %
Uitstapkosten Geen
Beheerskosten Max. 0,75 %
Synthetische risico-indicator 6 op een schaal van 0 (minst risico) tot 7 (meest risico)
Fiscaliteit Roerende voorheffing op coupon: 25 %
Roerende voorheffing op meerwaarde: niet van toepassing
Beurstaks: niet van toepassing

Business Equities Video

Goed om weten

Het compartiment Candriam Business Equities Europe belegt hoofdzakelijk in uiteenlopende aandelen van vennootschappen die hun hoofdzetel of belangrijkste economische activiteit in Europa hebben.

Belfius Bank zorgt voor de financiële dienst.

Alternatieven

Dexia Equities L Europe

  • Bevek naar Luxemburgs recht