Professionele beleggingsverzekering voor vennootschappen en vzw's

Belfius Business Invest

Contacteer uw Business Banking-specialist

Voor wie?

Voor vennootschappen, vzw's en feitelijke verenigingen.

4 voordelen

Kapitaal en gewaarborgd rendement.

U belegt uw overschot aan liquiditeiten op middellange of lange termijn met recht op terugbetaling van het kapitaal en een gewaarborgd rendement.

Gegarandeerde rentevoet

Elk Belfius Business Invest-contract biedt een gewaarborgde rentevoet voor een periode van 4 jaar. Het contract is één keer verlengbaar voor een periode van 4 jaar tegen de rentevoet die geldt op het moment van de verlenging.

Fiscaliteit

Fiscaal interessant!

Minimumbedrag

Slechts één storting mogelijk van minimaal 15.000 euro.

Een bijkomende storting van minimum 15.000 euro levert de automatische creatie van een nieuw contract op.

Gewaarborgd minimumrendement

0% (sinds 25-08-2014)

Periodieke uitkeringen zonder kosten

Er kan zonder kosten periodiek een bedrag worden opgenomen met een minimum van 125 euro en met een jaarlijks maximum van 10% van de totaal gestorte premies.

Instapkosten

Degressief per schijf (van 2,50% tot 0,75%) in functie van het belegde bedrag.

  • van 15.000 tot en met 49.999,99 euro : 2,50%
  • van 50.000,00 tot en met 124.999,99 euro : 1,75%
  • van 125.000,00 tot en met 249.999,99 euro : 1,00%
  • vanaf 250.000,00 euro : 0,75%

Beheerskosten

0,01% per maand op de reserve.

Uitstapkosten

Alleen in de eerste 3 jaren van het contract.
Bij verlenging na 4 jaar gelden weer degressieve uitstapkosten

  • 1e jaar: 3%
  • 2e jaar: 2%
  • 3e jaar: 1%

Afkoop/overnamevergoeding

Conform de bepalingen uit het KB van 14-11-2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit kan een conjuncturele uittredingsvergoeding berekend worden.

Looptijd

4 jaar.
Eenmalige mogelijkheid tot verlenging voor een 2e periode van 4 jaar.

Fiscale overwegingen voor vennootschappen

Onderworpen aan de vennootschapsbelasting? Impact op de notionele interestaftrek? Impact op het verlaagd opklimmend tarief vennootschapsbelasting?
Impact

Ja.
Een eventuele minderwaarde is aftrekbaar.
Nee.
Het minimum gegarandeerd inkomen moet wel prorata temporis over de hele looptijd van het product boekhoudkundig en fiscaal in resultaat worden genomen.

Ja

 

 

Protected