1. Home
 2. Producten
 3. Sparen en beleggen
 4. Liquiditeiten op lange termijn
 5. Levensverzekeringen
 6. Safe Invest Bonus

Safe Invest Bonus by Belfius

Safe Invest Bonus by Belfius is een tak21-beleggingsverzekering zonder gewaarborgde minimale rentevoet (0%). Het rendement bestaat alleen uit een winstdeelneming (of ‘bonus’). Die winstdeelneming hangt af van de resultaten van de verzekeringsmaatschappij en wordt beïnvloed door het beheer van het product.

Kies voor Safe Invest Bonus by Belfius als u

 • streeft naar een recht op terugbetaling van uw kapitaal (na aftrek van de kosten en taksen) en uw nabestaanden wenst te beschermen bij overlijden;
 • in uw eigen tempo wilt beleggen voor een looptijd van minstens acht jaar en één dag;
 • bereid bent te aanvaarden dat er geen gewaarborgd rendement is (0%), in ruil voor een potentieel hoge jaarlijkse winstdeelneming.

Kies voor een andere formule als u

 • een minimumrendement wilt genieten dat niet gelijk is aan nul en een lagere winstdeelneming aanvaardt;
 • u op een potentieel hoger rendement mikt.
Minimumbedrag 100 euro of 25 euro bij een doorlopende opdracht
Gewaarborgd minimumrendement 0%
Instapkosten Bedragen van 2,50% tot 0,75%, en nemen af per schijf en volgens het belegde bedrag.

Details


 • Tot 49.999,99 EUR: 2,50% 
 • Van 50.000,00 tot 124.999,99 EUR: 1,75% 
 • Van 125.000,00 tot 249.999,99 EUR: 1,00%
 • Vanaf 250.000,00 EUR: 0,75%
 
Beheerskosten Elke maand 0,01% van de opgebouwde reserve.
Uitstapkosten

Enkel gedurende de eerste vijf jaar van het contract:

Details

 • 1e jaar: 5%
 • 2e jaar: 4%
 • 3e jaar: 3%
 • 4e jaar: 2%
 • 5e jaar: 1%

Afkoop/overnamevergoeding Overeenkomstig de bepalingen van het KB van 14-11-2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit kan een conjuncturele uitstapvergoeding toegepast worden.
Verzekeringstaks   2% op de gestorte brutopremies.
Looptijd Minimaal acht jaar en één dag.

Praktische info

Geen roerende voorheffing na 8 jaar


 • Geen roerende voorheffing als u minstens acht jaar en één dag na het begin van het contract een opvraging doet.
 • Wilt u geld opvragen voor 8 jaar en 1 dag? Dan zal de roerende voorheffing 25% bedragen en berekend worden op basis van een gekapitaliseerd fictief rendement van 4,75%.

Flexibiliteit qua stortingen


U spaart in uw eigen tempo en bepaalt zelf hoeveel u stort. Tijdens de laatste vijf jaar van het contract of vanaf de 18de verjaardag van uw kind kunt u kosteloos geld opnemen. Uw kind is altijd begunstigde bij overlijden.

Bescherming van uw nabestaanden


Bij het onderschrijven duidt u een of meerdere personen aan die u wilt begunstigen bij overlijden. Het kapitaal dat aan deze begunstigde(n) toekomt, bestaat uit het initieel gestorte bedrag vermeerderd met alle gekapitaliseerde interesten tot aan de dag van overlijden.

Neemt u een bijkomende overlijdensdekking als extra bescherming, dan hebt u de keuze uit twee mogelijkheden:

Formule Security: u bepaalt een vast bedrag dat bij overlijden aan de begunstigden uitgekeerd wordt (min. 2.500 euro en max. 75.000 euro).

Formule + 10: bij overlijden wordt 110 % van het opgebouwde spaarkapitaal aan de begunstigden uitgekeerd (max. 75.000 euro).

Zowel voor de Formule +10 als voor de Formule Security bedraagt het uitgekeerde bedrag maximaal 75.000 euro per verzekerde bij de Maatschappij, en loopt de garantie af op de 70ste verjaardag van de verzekerde.

Duurzaam beheer volgens de principes van Portfolio21

Voor beleggingen in Safe Invest Bonus hanteert Belfius Bank de principes van Portfolio21

Safe Invest Bonus by Belfius

Contacteer ons

Wist u dat?

Zoekt u een vergelijkbaar product maar met een gewaarborgd minimumrendement dat niet gelijk is aan nul?

Maak kennis met Belfius Invest Capital

Alternatieven

Belfius Invest Capital

Meer info

Belfius Invest Control