1. Home
  2. Producten
  3. Sparen en beleggen
  4. Liquiditeiten op lange termijn
  5. Levensverzekeringen
  6. Belfius Life Values

Belfius Life Values

Belfius Life Values is een beleggingsverzekering naar Belgisch recht waarvan de premies worden belegd in één van de vijf modelportefeuilles (compartimenten). U kunt deze kiezen in functie van het risico dat u bereid bent te nemen.

Bij de samenstelling van de portefeuille wordt geopteerd voor fondsen met een duurzaam karakter.

Keuze uit 5 compartimenten

Bij Belfius Life Values heeft u de keuze uit 5 compartimenten, met de euro als munt.

Compartiment Verdeling
Belfius Life Values Defensive 100% Obligaties
Belfius Life Values Low 70% Obligaties en 30% Aandelen
Belfius Life Values Medium 50% Obligaties en 50% Aandelen
Belfius Life Values High 30% Obligaties en 70% Aandelen
Belfius Life Values Dynamic 100% Aandelen

Uw gestorte premies evolueren mee met de markt. Gezien de kwaliteit van de effecten en de grote diversificatie van de portefeuille is het risico beperkt (hoewel kapitaal en rendement niet gegarandeerd zijn), terwijl u toch een interessant rendement kunt verwachten. Een rendement dat op basis van historische gegevens op lange termijn hoger mag worden ingeschat dan dat van klassieke spaarformules met vaste rente.

Focus op duurzame ondernemingen

Belfius Life Values wil uw kapitaal niet alleen maximaal laten renderen. Het trekt ook resoluut de kaart van de duurzame ondernemingen. Elke modelportefeuille belegt in effecten (aandelen en obligaties) uitgegeven door ondernemingen die niet alleen geselecteerd worden op basis van financieel-economische criteria, maar ook in functie van sociale, ecologische en ethische overwegingen.

De aandelen en obligaties uit de duurzame compartimenten ondergaan een dubbele selectieprocedure:

  • Eerst wordt de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming in kwestie getest. Alle sectoren en economische regio’s komen daarbij aan bod, met uitzondering van de wapenindustrie. De verschillende criteria wegen niet overal op dezelfde manier door. Zo heeft elke sector zijn eigen aandachtspunten. De bedrijven die volgens deze criteria het best presteren in hun sector, worden opgenomen in de lijst met duurzame ondernemingen.
  • Vervolgens wordt onderzocht of de weerhouden aandelen en obligaties ook interessante financiële perspectieven bieden. Alleen effecten met de beste vooruitzichten komen in de portefeuille terecht. Uiteraard wordt er ook op toegezien dat de portefeuille evenwichtig verdeeld is en geen grotere risico’s inhoudt dan gelijkaardige klassieke beleggingscompartimenten.

Contacteer ons

Bescherm uw verwanten

Met Belfius Life Values kunt u één of meerdere begunstigden aanduiden die bij overlijden van de verzekerde de waarde van uw contract uitgekeerd krijgen. Als u uw verwanten nog meer wilt beschermen, kunt u opteren voor de aanvullende verzekeringsformule Formule Plus 10.