1. Home
 2. Producten
 3. Sparen en beleggen
 4. Liquiditeiten op lange termijn
 5. Levensverzekeringen
 6. Belfius Life Junior

Belfius Life Junior

Spaar voor uw (klein)kind dankzij een tak21-beleggingsverzekering die een gewaarborgde rentevoet.

Kies voor Belfius Life Junior als u

 • wilt sparen voor uw (klein)kind dat jonger is dan 18 jaar;
 • Op zoek bent naar een beleggingsverzekering met recht op terugbetaling van uw kapitaal (na aftrek van de kosten en taksen) en een gewaarborgd minimumrendement;
 • in uw eigen tempo wilt beleggen voor een minimumlooptijd van tien jaar.

Kies voor een andere formule als u

 • wilt beleggen voor uzelf of met een ander doel dan uw (klein)kinderen helpen;
 • op zoek bent naar een formule met een potentieel hoger rendement.
Minimumbedrag Eerste storting van 125 euro, daarna vrije stortingen van minimaal 100 euro of 25 euro bij een doorlopende opdracht.
Gewaarborgd minimumrendement   1,00% (vanaf 18-07-2016)
Instapkosten Bedragen van 2,50% tot 0,75%, en nemen af per schijf en volgens het belegde bedrag.

In detail


 • Tot 49.999,99 EUR: 2,50% 
 • Van 50.000,00 tot 124.999,99 EUR: 1,75% 
 • Van 125.000,00 tot 249.999,99 EUR: 1,00%
 • Vanaf 250.000,00 EUR: 0,75%
Beheerskosten Elke maand 0,01% van de opgebouwde reserve.
Uitstapkosten 0% gedurende de laatste vijf jaar van het contract.
In bepaalde gevallen zijn kosten mogelijk

In detail


 • In het geval van volledige of gedeeltelijke afkoop vóór de laatste 5 jaar van het contract bedragen de uitstapkosten 5% van het uitgekeerde bedrag.
 • De kosten bedragen 0% voor een afkoop tijdens de laatste 5 jaar van het contract of voor een afkoop vanaf de 18de verjaardag van de begunstigde ingeval van overlijden vermeld in het contract bij overlijden en voor zover het contract een looptijd heeft van minimaal 5 jaar.
 • In het geval van overlijden van de verzekerde zal geen enkele uitstapvergoeding afgetrokken worden van het uitgekeerde bedrag.
Verzekeringstaks  

2% op de gestorte brutopremies

Looptijd Minimaal tien jaar.

Praktische info

Tegen welke soepele voorwaarden ?


Als u een contract Belfius Life Junior wenst te sluiten, volstaat het meerderjarig te zijn en in België te wonen. De verzekerde is de persoon (één enkele) op wiens hoofd de verzekering gesloten wordt. U mag die persoon zelf kiezen.

U kiest zelf de begunstigde. Bij leven op het einde van het contract kan het de verzekeringnemer, de verzekerde of het kind zijn. Bij overlijden van de verzekerde gaat het altijd om het kind. Sterft de verzekerde voor de vervaldag, dan blijft het contract lopen tot de vooraf bepaalde einddatum.

Het begunstigde kind moet wel minimum 18 en maximum 28 jaar zijn op het einde van het contract.

Bepaling begunstigde


U kunt uw kind opgeven als begunstigde bij leven. Uw kind beschikt dan over het kapitaal zodra het meerderjarig is. U kunt ook uzelf opgeven als begunstigde bij leven. U ontvangt dan zelf het kapitaal en kunt het ter beschikking stellen van uw kind, bijvoorbeeld wanneer het 18, 20 of 25 jaar wordt.

Geen roerende voorheffing


Geen roerende voorheffing :

 • als u minstens acht jaar en één dag na het begin van het contract een opvraging doet.
 • als het contract wordt aangevuld met een permanente overlijdensdekking van minstens 130% van de gestorte premies (met de verzekeringnemer als verzekerde en begunstigde bij leven).

Anders betaalt u 25 % op de rente berekend tegen een fictieve rentevoet van 4,75 %

Flexibiliteit qua stortingen


Kies zelf wanneer en hoeveel u stort. Gratis opvragingen zijn mogelijk gedurende de laatste vijf jaar van het contract of vanaf de 18e verjaardag van uw kind. Bij overlijden is uw kind altijd de begunstigde.

Duurzame aanpak bij beheer conform de principes van Portfolio21


Belfius belegt Belfius Life Junior overeenkomstig de principes van Portfolio21MMI Portfolio21

Belfius Life Junior
Intekening op een nieuw contract via onze agentschappen

Contacteer ons