1. Home
  2. Producten
  3. Sparen en beleggen
  4. Liquiditeiten op lange termijn
  5. Levensverzekeringen
  6. Belfius Life Fund

Belfius Life Fund

De premies van de beleggingsverzekering Belfius Life Fund, een tak23-levensverzekering, worden verdeeld over één of meerdere beleggingsfondsen. Dit gebeurt rekening houdend met de mate waarin u vertrouwd bent met het voorgestelde beleggingsbeleid.

Momenteel heeft u als belegger de keuze uit volgende compartimenten:

Compartiment Spreiding
Belfius Life Bonds Short Term Euro Europese staatsobligaties op korte termijn, in euro
Belfius Life Bonds Long Term Euro Europese staatsobligaties of obligaties in euro van uitgevers van zeer goede kwaliteit op lange termijn
Belfius Life Bonds Corporate Euro Obligaties in euro uitgegeven door bedrijven van goede kwaliteit
Belfius Life Equities Europe Europese aandelen. Volgt de referentie-index MSCI Europe (passief beheer)
Belfius Life Equities L Euro 50 Europese aandelen met hoge beurskapitalisatie (actief beheer)
Belfius Life Equities L Europe Europese aandelen uit verschillende sectoren (actief beheer)
Belfius Life Quant Equities Europe Europese aandelen. Het beheer is gebaseerd op 10 kwantitatieve modellen (actief en kwantitatief beheer)
Belfius Life Equities USA Index Amerikaanse aandelen. Volgt de referentie-index MSCI USA (passief beheer)
Belfius Life Quant Equities USA (EUR) Amerikaanse aandelen. Het beheer is gebaseerd op 10 kwantitatieve modellen (actief en kwantitatief beheer)
Belfius Life Equities L Emerging Markets Aandelen van bedrijven uit de zogenaamde 'groeilanden' of 'emerging markets' van Azië, Latijns-Amerika, Midden- en Oost-Europa (actief beheer)
Belfius Life Quant Equities World Wereldwijde aandelen. Het beheer is gebaseerd op 10 kwantitatieve modellen (actief en kwantitatief beheer)
Belfius Life Equities Daily Consumption Europese aandelen in de sectoren van de distributie en de niet-cyclische consumptiegoederen (passief beheer)
Belfius Life Equities Future Europese aandelen in de sectoren 'telecommunicatie', 'technologie' en 'gezondheidszorg' (passief beheer)
Belfius Life Equities Finance & Utilities Europese aandelen in de sectoren 'financiën' en 'openbare dienstverlening' (passief beheer)

Uw gestorte premies evolueren mee met de markt. Gezien de kwaliteit van de effecten en de grote diversificatie mag u voor een beperkt risico een interessant rendement verwachten. Historische gegevens tonen bovendien aan dat u door de diversificatie op lange termijn op hogere rendementen mag hopen dan bij klassieke spaarformules met vaste rente.

Stel zelf uw portefeuille samen

Belfius Life Fund vereist van u een actieve inbreng. U kiest in overleg met uw contactpersoon de compartimenten waarin u wenst te beleggen. Belfius Bank biedt u de keuze uit een:

  • Globale verdeling: een combinatie van aandelen (Belfius Life Equities) en obligaties (Belfius Life Bonds).
  • Geografische verdeling: deze verdeling houdt een mix in van Europese en Amerikaanse aandelen en van aandelen uit landen in opmars of uit andere delen van de wereld (Belfius Life Equities Europe, Belfius Life Equities USA, Belfius Life Equities Emerging Markets en Belfius Life Quant Equities World).
  • Sectorale verdeling: de compartimenten Belfius Life Equities Europe Index en Belfius Life Equities USA Index zijn al evenwichtig sectoraal verdeeld. Toch kunt u opteren voor een nog verder doorgedreven sectorale spreiding via Belfius Life Equities Finance & Utilities Index, Belfius Life Equities Daily Consumption Index, of Belfius Life Equities Future Index.

Als u voor Belfius Life Fund opteert, kunt u later nog altijd de verdeling over de verschillende compartimenten wijzigen. Bovendien kunt u naargelang de omstandigheden tijdens de looptijd van het contract naar eigen goeddunken een andere verdeelsleutel toepassen voor uw toekomstige premies.

Kortom: met Belfius Life Fund blijft u baas van uw belegging. U kunt ze immers perfect afstemmen op uw projecten en uw levensstijl. Toch moet u rekening houden met het risico dat beleggingsfondsen inhouden. We raden u daarom aan om een specialist van Belfius Bank te contacteren vóór u beslist over de formule en de verdeling van uw activa.


Wij herinneren er de belegger aan dat de waarde van zijn belegging kan stijgen of dalen, zodat hij bij uitstap minder kan terugkrijgen dan het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag. Meer informatie over de risico's is beschikbaar in het (vereenvoudigde) prospectus en op onze pagina over risico's verbonden aan beleggingsproducten.

Contacteer ons

Bescherm uw verwanten

In Belfius Life Fund is standaard een overlijdensdekking inbegrepen. U kunt één of meerdere begunstigden aanduiden die bij overlijden van de verzekerde de waarde van uw contract uitgekeerd krijgen. Als u uw verwanten nog meer wilt beschermen, kunt u opteren voor de aanvullende verzekeringsformule Formule Plus 10.