TopFunds

Belfius Invest Top Funds Selection

Combinatie van tak 21 en tak 23 beleggingsverzekeringen

Kenmerken

Gedeeltelijke bescherming

Uw stortingen worden verdeeld over tak 21 en tak 23. Via het tak 21-gedeelte kunt u, naar keuze, 5 of 50% van uw totaal geïnvesteerd kapitaal (na kosten en taksen) terugkrijgen na 8 jaar.

Vast rendement

Het tak 21-gedeelte biedt u een vaste rentevoet die u op het moment van uw storting kent.

Potentieel hoger rendement

Met het tak 23-gedeelte neemt u meer risico met het oog op een hoger potentieel rendement.
Stop-Loss en Lock- Win opties zijn mogelijk.

Langetermijnbelegging

Deze formule is bedoeld om op lange termijn (min. 8 jaar) te beleggen en uw geld te laten groeien

Fiscale kenmerken

Bij tak 21 kunt u na 8 jaar uitstappen zonder roerende voorheffing te betalen. Stapt u uit tijdens de eerste 8 jaar, dan betaalt u wel roerende voorheffing
Tak 23 is vrij van roerende voorheffing.

Bescherming van uw erfgenamen

U kunt één of meerdere begunstigden aanwijzen in geval van overlijden van de verzekerde.

In detail

 • Een product van Belfius Verzekeringen

  Belfius Invest Top Funds Selection bestaat uit 2 beleggingsverzekeringen naar Belgisch recht van Belfius Verzekeringen, een Belgische verzekeraar. Zowel tak 21 als tak 23 zijn van onbepaalde duur.

 • Tak 21

  Tak 21 biedt u een gewaarborgd rendement (0,35% vanaf 02-07-2018) dat bepaald is op het moment van uw storting. De rentevoet is gewaarborgd op de gestorte nettopremie tot het einde van het 8e kalenderjaar na het jaar van de betaling. Vervolgens wordt de premie herbelegd aan de rentevoet die op dat moment van toepassing is.

  Het gedeelte dat u belegt in tak 21 zorgt ervoor dat u na 8 jaar, naar keuze 5 of 50% van het geïnvesteerde kapitaal (na kosten en taksen) in Belfius Invest Top Funds Selection kunt terugkrijgen.

 • Tak 23

  Het andere gedeelte van uw belegging wordt in tak 23 gestort waarvan de waarde afhangt van een verzekeringsfonds met 14 interne beleggingsfondsen . Als deze interne beleggingsfondsen het goed doen, kunt u potentieel een mooie meerwaarde realiseren. Als ze in waarde dalen, bv. omdat de aandelenkoers van de gekozen bedrijven daalt, dan daalt de waarde van tak 23 mee. U bent dus niet zeker hoe uw belegging zal evolueren. Door de opties Stop-Loss en Lock-Win kunt u mogelijke toekomstige verliezen beperken en uw toekomstige winsten verankeren.

  U hebt de keuze uit 14 internationale fondsen.

  Bij intekening kiest u een of meer fondsen voor het tak 23-gedeelte. U kunt uw keuze van fondsen altijd wijzigen.

  Belfius heeft voor u een selectie gemaakt van aandelen-, obligatie- en gemengde fondsen van internationale beheerders.

 • Risico's

  Beleggen in het levensverzekeringscontract Belfius Invest Top Funds Selection kan de volgende risico’s inhouden:

  • Renterisico: Dit risico heeft betrekking op het Tak 21-contract of op de Tak 23-fondsen die (gedeeltelijk) beleggen in obligaties. Bij een afkoop in geval van een gestegen marktrente kan er mogelijk een waardeverlies optreden. Bij een Tak 21-contract is waardeverlies enkel mogelijk bij een geldopneming (in EURO / in andere valuta) op momenten waarop uitstapkosten of de conjuncturele uitstapvergoeding worden aangerekend. Een gedaalde marktrente daarentegen kan bij een fonds een meerwaarde opleveren.
  • Wisselrisico: Dit risico heeft vooral betrekking op Tak 23-fondsen. In het geval een fonds ook belegt in een vreemde munt (niet ingedekt t.o.v. de euro) en de vreemde munt niet gunstig is geëvolueerd, heeft dit een negatieve impact op de waarde van het fonds bij omzetting in euro. Bij een gunstige muntevolutie daarentegen zal de gunstige wisselkoers een meerwaarde opleveren.
  • Kapitaalrisico: Bij Tak 23-fondsen is er een risico dat de waarde van het belegd kapitaal bij geldopneming (in EURO / in andere valuta) gedaald is door de financiële en economische situatie op de markten. De grootte van het kapitaalrisico is afhankelijk van de gevolgde strategie van het fonds.
  • Bij het Tak 21-contract, kan het zijn dat uw belegde kapitaal en/of uw rente niet of niet volledig wordt terugbetaald, bij een faillissement van de verzekeringsmaatschappij Belfius Insurance. De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen in het Tak 21-contract vallen onder het wettelijke Belgische depositogarantiestelsel ten belope van 100 000 EUR per persoon en per verzekeringsonderneming.

 • Minimumbedrag en kosten

  • Minimumbedrag: eerste storting vanaf €100, bijstortingen vanaf €25
  • Verzekeringstaks: 2% op de gestorte brutopremie
  • Instapkosten : maximum 2,5%
  • Uitstapkosten : maximum 5% (in sommige gevallen, geen uitstapkosten)
  • Afkoop/overnamevergoeding: een conjuncturele uitstapvergoeding kan aangerekend worden voor tak 21 en kan leiden tot een verlies in geval van rentestijging.
  • Arbitrage- of conversiekosten: 1%

  Beheerskosten:

  • voor tak 21: elke maand 0,01% op de verworven reserve
  • voor tak 23:

   • Voor aandelenfondsen: 1,35%
   • Voor gemengde fondsen: 1,20%
   • Voor obligatiefondsen: 1,10%
   • Voor cashfonds: 0%
   Deze kosten worden automatisch aangerekend op de netto-inventariswaarde.
Tactic Dynamic