TopFunds

Belfius Invest Top Funds Selection Protected

Geniet bij elke storting van een terugbetaling van uw kapitaal en eventueel een aanvullend rendement dankzij een selectie van gerenommeerde fondsen.

Deze beleggingsformule bestaat uit 2 levensverzekeringscontracten: een levensverzekering van Tak 21 en een van Tak 23.

Deze belegging biedt u

Een alternatief voor de spaarrekening

Een interessant alternatief voor de spaarrekening gezien de historisch lage rente.

Terugbetaling van het kapitaal

De terugbetaling van het belegde kapitaal (na kosten en taksen) na 8 jaar.

Rendement

Een potentieel aanvullend rendement, dankzij de onderliggende fondsen van Tak 23 (gekoppeld aan de schommelingen op de financiële markten).

Internationale fondsen

Keuze uit 15 gerenommeerde internationale fondsen.

In detail

 • Terugbetaling van het kapitaal na 8 jaar

  Voor elke storting in Tak 21 geniet u een minimaal gegarandeerd rendement gedurende 8 jaar.

  De gegarandeerde minimumrente sinds 18/07/2016: 0,15%.

  De reserve van het Tak 21-contract, verhoogd met het gegarandeerde minimumrendement, biedt u de mogelijkheid het belegde kapitaal opnieuw samen te stellen na afloop van het 8e jaar na de storting.

 • Potentieel aanvullend rendement

  • Via Tak 23 en het potentieel van de onderliggende fondsen (gekoppeld aan de schommelingen op de financiële markten).
 • Keuze uit 14 internationale fondsen

  Bij intekening kiest u een of meer fondsen voor het Tak 23-contract. U kunt die fondsen altijd wijzigen tijden de looptijd van het contract.

  Belfius heeft voor u een selectie gemaakt uit de beste fondsen van internationale beheerders: aandelenfondsen, obligatiefondsen …

 • Geen roerende voorheffing na 8 jaar

  In het kader van de huidige fiscale wetgeving, die kan wijzigen, betaalt u geen roerende voorheffing, tenzij in geval van opvraging van het Tak 21-contract tijdens de eerste 8 jaar van het contract.

 • Risico's

  Beleggen in het levensverzekeringscontract Belfius Invest Top Funds Selection Protected kan de volgende risico’s inhouden:

  • Renterisico: Dit risico heeft betrekking op het Tak 21-contract of op de Tak 23-fondsen die (gedeeltelijk) beleggen in obligaties. Bij een afkoop in geval van een gestegen marktrente kan er mogelijk een waardeverlies optreden. Bij een Tak 21-contract is waardeverlies enkel mogelijk bij een geldopneming (in EURO / in andere valuta) op momenten waarop uitstapkosten of de conjuncturele uitstapvergoeding worden aangerekend. Een gedaalde marktrente daarentegen kan bij een fonds een meerwaarde opleveren.
  • Wisselrisico: Dit risico heeft vooral betrekking op Tak 23-fondsen In het geval een fonds ook belegt in een vreemde munt (niet ingedekt t.o.v. de euro) en de vreemde munt niet gunstig is geëvolueerd zal bij omzetting in euro het rendement afgeroomd worden. Bij een gunstige muntevolutie daarentegen zal de gunstige wisselkoers een meerwaarde opleveren.
  • Kapitaalrisico: Bij Tak 23-fondsen is er een risico dat de waarde van het belegd kapitaal bij geldopneming (in EURO / in andere valuta) gedaald is door de financiële en economische situatie op de markten. De grootte van het kapitaalrisico is afhankelijk van de gevolgde strategie van het fonds.
  • Bij het Tak 21-contract, kan het zijn dat uw belegde kapitaal en/of uw rente niet of niet volledig wordt terugbetaald, bij een faillissement van de verzekeringsmaatschappij Belfius Insurance. De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen in het Tak 21-contract vallen onder het wettelijke Belgische depositogarantiestelsel ten belope van 100 000 EUR per persoon en per verzekeringsonderneming.

 • Minimum bedrag en kosten

  • Minimum bedrag : 25 EUR
  • Verzekeringstaks : 2% op de gestorte bruto premie
  • Instapkosten : maximum 2,5%
  • Uitstapkosten : maximum 5% (in sommige gevallen, geen uitstapkosten)
  • Afkoop/overnamevergoeding: Een conjuncturele uitstapvergoeding kan aangerekend worden voor het Tak 21-contract en kan leiden tot een verlies in geval van rentestijging

  Raadpleeg de financiële infofiche voor alle details van alle kosten (beheerskosten, Afkoop/overname, overdracht,...)

Protected