Belfius Invest Target Income

Of hoe u uw maandelijks inkomen kan aanvullen

Bent u, net als velen, bezorgd over uw pensioen? Vraagt u zich ook af of het wel zal lukken om uw huidige levensstandaard te behouden én uw uitgestelde dromen waar te maken? En wat als u zwaar en permanent hulpbehoevend wordt?

Ook al is de verouderingsproblematiek heel actueel, toch blijft het moeilijk om aantrekkelijke beleggingen te vinden die gelijktijdig uw maandelijks inkomen met een vast bedrag aanvullen. Een belegger hoeft nochtans niet op pensioen.

Belfius Invest Target Income biedt u een oplossing, vanaf 25.000 euro. Het laat u toe uw spaargeld te activeren, terwijl u toch maandelijks uw pensioen kan aanvullen.

Bent u zoals velen bezorgd over uw pensioen? Stelt u zich vragen zoals "Wat zal ik nog krijgen als ik met pensioen ben?", of "Wat als ik afhankelijk word?".

Hoewel de verouderingsproblematiek zeer actueel is, is het in deze lage rente-omgeving zeer moeilijk om aantrekkelijke beleggingsproducten te vinden die uw inkomen elke maand aanvullen. Belfius Invest Target Income biedt u een oplossing dankzij de maandelijkse uitbetalingen via afkopen en de afhankelijkheidsformule.

Bekijk onze video

Kenmerken

Geen kapitaalbescherming

Geen kapitaalbescherming noch gewaarborgd rendement

Maandelijks aanvullend bedrag

U krijgt elke maand een vooraf bepaald bedrag uitbetaald via gedeeltelijke afkopen van uw belegging, gedurende de ganse looptijd van het fonds.

Aanvullende waarborg "afhankelijkheid"

U geniet ook een aanvullende verzekering waarbij u bij zware en permanente zorgbehoevendheid (fysisch of psychisch) kan rekenen op een levenslang maandelijks bedrag dat uitbetaald wordt vanaf de einddatum van uw tak 23 beleggingsverzekering.

Potentieel hoger rendement

Dankzij de onderliggende beleggingsstrategie streeft het fonds ook een mooi resultaat na op de einddatum.

Fonds met een vaste looptijd

Uw contract eindigt op de einddatum van het fonds.

Fiscale kenmerken

U betaalt geen roerende voorheffing op de afkopen noch op de levenslange uitbetalingen van de afhankelijkheidsdekking.

Bescherming van uw erfgenamen

U kan één of meerdere begunstigden aanduiden in geval van overlijden van de verzekerde.

In detail

 • Een product van Belfius Verzekeringen

  Belfius Invest Target Income is een beleggingsverzekering naar Belgisch recht van Belfius Verzekeringen, een Belgische verzekeraar

 • Een tak 23 beleggingsverzekering

  De fondsen van deze tak 23 hebben als hoofddoel om een gedeelte van uw inleg te beschermen via een continue en dynamische verdeling over een niet risicovol actief (bv. staatsobligaties) en een risicovol actief (dakfonds van Candriam dat bestaat uit aandelen, obligaties en andere activa). 
 • Contract met einddatum

  Het contract eindigt op de einddatum van het fonds en de verzekerde mag op die datum de leeftijd van 81 jaar niet bereikt hebben.

 • Bescherming

  Voor uzelf 
  Dankzij de aanvullende verzekering ‘afhankelijkheid’ kan u bij zware en permanente zorgbehoevendheid (fysisch of psychisch) rekenen op de uitbetaling van een levenslang maandelijks bedrag vanaf de maand volgend op de einddatum van uw tak 23 contract.
   
  Voor uw erfgenamen
  Bij de ondertekening van uw contract, duidt u de perso(o)n(en) aan die u wil bevoordelen bij overlijden. Het kapitaal dat aan de begunstigde(n) wordt gestort, is de waarde van het contract op het moment van overlijden.
 • Risico's

  Beleggen in het levensverzekeringscontract Belfius Invest Target Income kan de volgende risico’s inhouden:
   
  Risico’s gelinkt aan het beheer van fondsen
  De tak 23 fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en -politiek van deze én de onderliggende fondsen. Om de beleggingsdoelstellingen te behalen, kan de beheerder van het fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gegarandeerd wordt, bestaat er altijd een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit ondanks de expertise van de beheerders.
   
  Marktrisico’s
  De eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa, de volatiliteit van de markten en de evolutie van de interestvoeten. Ondanks het jaarlijkse beschermingsobjectief van het onderliggende fonds, is het financiële risico op elk moment ten laste van de verzekeringsnemer. Daardoor kan de eenheidswaarde (na alle afhoudingen of op het moment van vereffening van het contract) hoger of lager zijn dan de waarde op het moment van premiebetaling. Als verzekeringsnemer houdt u er dus best rekening mee dat u misschien niet het volledig geïnvesteerde bedrag zal recupereren.
   
  Kredietrisico
  Het fonds is onderhevig aan het faalrisico van een emittent in zijn capaciteit om de betaling van coupons en/of de uitbetaling van het ontleende bedrag te verwezenlijken. Dit risico kan belangrijk zijn gezien het fonds kan inspelen op hoogrenderende schuldbewijzen waarvan de emittenten risicovoller zijn.
   
  Liquiditeitsrisico
  In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan de liquiditeit van de fondseenheden vertraagd of opgeschort worden.
 • Minimumbedrag en kosten

  • Minimumbedrag: €25.000
  • Bijkomende stortingen: minimum €2.500
  • Verzekeringstaks: 2% op de gestorte brutopremie
  • Instapkosten: maximum 2,5%
  • Uitstapkosten: maximum 5% (geen uitstapkosten op de periodieke afkopen)
  • Beheerskosten: maximum 1,2%, automatisch aangerekend op de netto-inventariswaarde
  • Aanvullende verzekering ‘afhankelijkheid’: maandelijkse premie van 2,55% (2,5% verhoogd met de taks)
Tactic Dynamic