Picto

Transparante productcategorieën

Comfort, Balanced, Dynamic

Voor u in een financieel product belegt, raden we u aan om na te gaan of u de kenmerken van dit product en vooral de (mogelijke) risico’s ervan goed begrijpt.

Als we u dit product aanbevelen in het kader van een beleggingsadvies, moeten we bekijken of dit product geschikt is voor u. We houden hierbij rekening met uw kennis en ervaring, beleggingsdoelstellingen en financiële situatie.

Als we u geen beleggingsadvies geven of als u geen advies wil, gaan we na of het product waarin u wil beleggen complex is (bv. een gestructureerd product). Is dat zo, dan evalueren we enkel uw kennis en ervaring. Blijken uw kennis en ervaring ontoereikend, dan geven we u een waarschuwing.

Als u in een niet-complex product wil beleggen zonder beleggingsadvies (bv. een ICB met Europees paspoort), voeren we de transactie uit zonder verdere toetsing.

Productcategorie

 

 

 

Confort

 • Dit zijn financiële producten waarbij u zeker bent dat u op de vervaldag* uw geïnvesteerd kapitaal (vóór kosten en taksen) terugkrijgt (behalve in geval van of risico op faillissement van de emittent of de garant).
 • Voor bepaalde producten is het rendement vooraf gekend, voor andere niet.
 • Het gaat altijd om financiële producten in euro.

*indien van toepassing

Voorbeelden: spaarrekening, termijnrekening, kasbon, gestructureerde note met kapitaalbescherming, beleggingsverzekering van tak 21…

 

 

Balanced

 • Dit zijn financiële producten met een mogelijk hoger rendement dan Comfort.
 • U bent niet zeker dat u op de vervaldag* uw geïnvesteerd kapitaal terugkrijgt.
 • Er is dus een risico op verlies van het kapitaal.
 • Het gaat altijd om financiële producten genoteerd in euro.

* indien van toepassing

Voorbeelden: alle fondsen met een SRRI-score ≤ 4 (bv. obligatiefondsen)…

 

 

Dynamic

 • Dit zijn financiële producten met een mogelijk nog hoger rendement dan Balanced.
 • U bent niet zeker dat u op de vervaldag* uw geïnvesteerd kapitaal terugkrijgt.
 • Het risico op verlies van het kapitaal kan groot zijn.
 • Het gaat om financiële producten in euro of in andere munten.

*indien van toepassing

Voorbeelden: alle fondsen met een SRRI-score > 4 (bv. aandelenfondsen), beleggingen in vreemde munten…