Picto

Transparante productcategorieën

Comfort, Balanced, Dynamic

Voor u in een financieel product belegt, raden we u aan om na te gaan of u de kenmerken van dit product en vooral de (mogelijke) risico’s ervan goed begrijpt.

Als we u dit product aanbevelen in het kader van een beleggingsadvies, moeten we bekijken of dit product geschikt is voor u. We houden hierbij rekening met uw kennis en ervaring, beleggingsdoelstellingen en financiële situatie.

Als we u geen beleggingsadvies geven of als u geen advies wil, gaan we na of het product waarin u wil beleggen complex is (bv. een gestructureerd product). Is dat zo, dan evalueren we enkel uw kennis en ervaring. Blijken uw kennis en ervaring ontoereikend, dan geven we u een waarschuwing.

Als u in een niet-complex product wil beleggen zonder beleggingsadvies (bv. een ICB met Europees paspoort), voeren we de transactie uit zonder verdere toetsing.

Productcategorie

 

 

 

Confort

*indien van toepassing

Voorbeelden: spaarrekening, termijnrekening, kasbon, gestructureerde note met kapitaalbescherming, beleggingsverzekering van tak 21…

 

 

Balanced

*indien van toepassing

Voorbeelden: alle fondsen met een SRRI-score ≤ 4 (bv. obligatiefondsen)…

 

 

Dynamic

*indien van toepassing

Voorbeelden: alle fondsen met een SRRI-score > 4 (bv. aandelenfondsen), beleggingen in vreemde munten…