Financiële renting zonder diensten

Financiële renting zonder diensten houdt een contract in tussen u en onze dochteronderneming Belfius Lease voor het verhuren van een roerend of onroerend goed. U kiest vrij het goed, met inbegrip van alle specifieke opties en kenmerken, bij een leverancier naar keuze. Belfius Lease wordt eigenaar; u krijgt het gebruik en de exploitatie voor een bepaalde periode en u betaalt in die periode huur. Op het einde van de periode hebt u de mogelijkheid om een aankoopoptie uit te oefenen om het goed volledig te verwerven.

Financiële renting zonder diensten is ideaal voor u

 • als u uw investering fiscaal wenst te optimaliseren
 • als u een goed wenst te financieren zonder er direct eigenaar te zijn, maar u de mogelijkheid wilt hebben om het op de vervaldag te verwerven
 • als u uw leencapaciteit en uw garanties wenst te behouden
 • als u de btw op het goed niet wilt voorfinancieren

U maakt beter een andere keuze

 • als u eigenaar wenst te zijn van het gefinancierde goed
 • als u uw toevlucht wenst te nemen tot een klassieke financiering
Minimum Maximum
Bedrag financiële renting                 2 500 EUR 22 500 000 EUR
Interesten

Berekend aan de contractuele rentevoet

Zit vervat in de huur

Kosten

25 EUR beheerskosten per jaar

Geen dossierkosten bij de toekenning van het krediet.

Terugbetaling

Vooraf te betalen periodieke huur

Doorgaans maandelijks of driemaandelijks

Het contract kan voorzien in een eerste hogere huur
Aankoopoptie 16 % 30 %

Van het bedrag van de investering (excl. btw)

Duur 18 maanden 360 maanden

De duur valt over het algemeen samen met de economische levensduur van het goed.

Fiscaliteit

De gestorte huurgelden worden geïntegreerd in uw exploitatiekosten. Ze worden niet op de actiefzijde gezet noch afgeschreven. Men spreekt ook over « off-balance » leasing.

Btw

De btw wordt voorgefinancierd door Belfius Lease. U betaalt die stap voor stap terug via de vergoeding die u betaalt.

Goed om weten

Welke voordelen geniet u?

Welke voordelen geniet u?

Voor wie is deze formule beschikbaar?

 • Zelfstandigen (bv. beoefenaars van een vrij beroep)
 • Ondernemingen

Andere formules die Belfius Auto Lease voorstelt

 • Sale and Lease Back
  We nemen uw voertuig of wagenpark over en verhuren het meteen opnieuw met alle diensten en voordelen verbonden aan een formule van operationele leasing. U beschikt onmiddellijk over de liquiditeiten die u kunt aanwenden voor andere doeleinden.

 • Fleet management
  U blijft eigenaar van uw wagenpark, maar Belfius Lease staat in voor het beheer ervan, net zoals bij een leasingcontract. U wordt verlost van alle praktische zorgen die het beheer van uw wagenpark met zich meebrengt.

 • Verhuur/Leasing op korte termijn
  Dit leasingcontract van bepaalde duur (2 à 6 maanden) is in het bijzonder geschikt voor werknemers met een tijdelijk contract, voor werknemers op proef of voor buitenlandse werknemers met een beperkte opdracht in België.

 • Green Fleet
  Wenst u de kosten van uw wagenpark te optimaliseren en tegelijk uw CO2-uitstoot fors te verminderen? Belfius Auto Lease stelt u een oplossing voor gebaseerd op een ecologisch beheer van uw wagenpark en ecologische rijlessen.

…en nog andere formules die u kunt ontdekken op de website van Belfius Auto Lease


 

Meer info

Besteed de nodige aandacht aan de terugbetaling van uw schulden

Zorg voor continuïteit in uw inkomsten, zodat u voldoende kunt betalen. Onze oplossingen kunnen u helpen om de betalingen van uw klanten te optimaliseren.

Ontdek hoe uw klanten u vlot kunnen betalen
Car 2

Contacteer ons

Uw privévoertuig financieren (leningen op afbetaling)?

Ontdek onze andere oplossingen   (*)

Let op, geld lenen kost ook geld.

Alternatieven

Operationele leasing

Verhuur-/Financieringsformule met services maar zonder aankoopoptie

Meer info

Belfius Business Credit

Klassieke financiering voor bedragen lager dan of gelijk aan 75 000 euro

Meer info

Investeringskrediet

Klassieke financiering voor bedragen hoger dan 75 000 euro

Meer info

Financiële leasing met diensten

Verhuur-/Financieringsformule zonder services en met aankoopoptie

Meer info

Financiële leasing voor voertuigen

Verhuur-/Financieringsformule met aankoopoptie

Meer info

Wat kunt u financieren via een financiële renting zonder diensten?

Financiële renting zonder diensten laat toe om voertuigen te financieren.

100 % financiering, met voorfinanciering van de btw en eventueel de financiering van de belasting van de inverkeerstelling

Het voertuig kan zowel ingeschreven worden op uw naam als op naam van Belfius Lease.

Op het einde van het contract voert u de aankoopoptie uit, geeft u het goed terug aan Belfius Lease, of blijft u huren aan een prijs die naar beneden toe herzien wordt.

U kunt ook andere roerende goederen en onroerende goederen financieren via een financiële leasing.

Voordelen van financiële renting zonder diensten

 • Fiscale optimalisatie
 • Integrale financiering van de investering
 • Behoud van uw solvabiliteitsratio bij de formule "off-balance"
 • Minder extra waarborgen nodig omwille van de eigendomsrechten van Belfius Lease
 • Voorfinanciering van de btw op het investeringsbedrag door Belfius Lease
 • Eenvoud: Belfius Lease neemt alle formaliteiten voor zijn rekening, van bestelling tot aankoop.
 • Vrijheid: u kiest de leverancier en het gewenste goed. Hetzelfde geldt voor de ermee verbonden verzekeringen en eventuele extra services, zoals onderhoud.

Specifieke leasingformules

Leasinglijn

Wenst u verschillende contracten uit te voeren? Belfius Lease biedt u een oplossing: de leasinglijn. De leasinglijn laat u toe om via leasing (op of buiten de balans) alle professionele investeringen te financieren die u plant. Met deze leasingformule kunt u op elk moment opnames doen voor uw investeringen. Voor elke deelinvestering wordt een afzonderlijk contract opgesteld, conform de voorwaarden bepaald in de leasinglijn. De leasinglijn gaat gepaard met een revolving  formule die u een bijkomende geldreserve ter beschikking stelt naar rato van de al terugbetaalde bedragen in het kader van uw individuele leasingcontracten.

Voordelen van de leasinglijn

 • Interessante financiële voorwaarden: de tarificatie van de leasinglijn wordt bepaald volgens het totaalbedrag van uw contract.
 • Flexibiliteit: wanneer de leasinglijn is goedgekeurd, moeten nieuwe investeringsaanvragen niet meer ter goedkeuring aan het kredietcomité voorgelegd worden.
 • Veiligheid: u hebt de garantie dat de geplande investeringen gerealiseerd zullen worden.
(*)

Krediet onderworpen aan de Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet