Overheidssteun

De verschillende overheden bieden specifieke steun voor starters: hulp bij de financiering, op fiscaal vlak, bij het aanwerven van personeel, opleidingen, innovatie, de oprichting enz. Een beetje opzoekwerk bespaart u tijd en veel geld. En in ruil voor een aantal administratieve stappen kunt u subsidies krijgen.

Onderstaande tabel biedt u een overzicht van de voornaamste steun die u kunt aanvragen.

  Federaal Vlaanderen Brussel Wallonië
Steun bij financiering (kredieten) of waarborgen voor leningen

COSME (Europees waarborgprogramma)

PMV

Winwinlening

Participatiefonds Vlaanderen

Brussels waarborgfonds

Brupart

Brucofin

Sowalfin

Fiscale steun Federale Overheidsdienst Financiën Portaalsite Brussels Hoofdstedelijkgewest

Fiscaliteit Wallonië

(in heropbouw om technische redenen)

Steun bij aanwerving
Federale Overheidsdienst Financiën Agentschap Ondernemen Portaalsite Brussels Hoofdstedelijkgewest Portaalsite Waalse gewest
Steun bij opleiding
Portail Belgium.be VDAB

Actiris

Opleidings-cheque bij de oprichting van een onderneming

FOREM
Steun bij innovatie Portail Belgium.be Preactiviteits-steun Portaalsite Waalse gewest
Steun bij de oprichting Portaalsite Brusselse Hoofdstedelijke gewest Portaalsite Waalse gewest

De premies en subsidies van de overheid zijn talrijk en uiteenlopend. We werken samen met gespecialiseerde partners die samen met u de verschillende mogelijkheden uitgebreid analyseren. Neem hiervoor contact op met uw Business Banking-specialist !