1. Home
 2. Begeleiding
 3. Starters
 4. Financier uw installatie
 5. Waarborgen

Voldoende waarborgen

Spreek erover met uw Business Banking-specialist!

Als tegenprestatie voor het risico van het financieren van uw activiteit, zal uw bankier u waarborgen vragen. Er bestaan alternatieve oplossingen om u daarbij te helpen.

De gratis waarborg van het Europees Investeringsfonds

Belfius en het Europees Investeringsfonds werken samen om de economische ontwikkeling van nieuwe activiteiten te bevorderen. Zo kunnen starters (1) een financieringsaanvraag indienen bij onze diensten en de waarborg van het Fonds genieten, mits aan bepaalde voorwaarden voldaan is.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de waarborg

Bedrag

Het gaat om een investeringskrediet van minimaal 75 000,01 euro en maximaal 500 000 euro.

Looptijd

De looptijd van het krediet mag niet korter zijn dan 18 maanden en niet langer dan 20 jaar.

Doel

Het krediet financiert de aankoop van materiaal of onroerende goederen voor de onderneming, of voor het overnemen of vernieuwen van de activiteit, zoals technologische ontwikkeling of het verkrijgen van licenties.

De startdatum van de activiteit is binnen de 3 jaar.

Belfius moet de aanvraag ten laatste op 16-01-2017 aanvaarden en de middelen moeten ten laatste op 15-10-2017 worden vrijgemaakt.

Deze financieringsaanvraag geniet een waarborg van het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie van de Europese Unie.

De waarborg van het Europees Investeringsfonds kan de analyse van uw financieringsaanvraag vergemakkelijken dankzij een betere verdeling van de voorgestelde waarborgen, of een vermindering van de kredietlasten. Bovendien is deze waarborg gratis.

Belfius Bank werkt samen met het Europees Investeringsfonds om makkelijker nieuwe economische activiteiten te ontwikkelen.

De overheid

Als uw persoonlijke waarborgen niet volstaan voor het verkrijgen van een krediet, kijk na of u zich tot t de overheid kunt wenden. Die kan u immers de nodige waarborgen verstrekken. Doorgaans zijn de voorwaarden soepel en neemt ze snel een beslissing.

Ontdek de overheidssteun en -subsidies
 1. Onder "starters" verstaan we:

  • zelfstandigen of bedrijfsleiders die hun activiteit opstarten of een nieuwe onderneming oprichten;
  • zelfstandigen of bedrijfsleiders die hun activiteit nog geen 3 jaar uitoefenen en ze willen uitbreiden;
  • ondernemers die al een onderneming hebben en die een nieuwe activiteit opstarten als zelfstandige of in de vorm van een vennootschap.