Uw ondernemingsplan

Neem contact op met uw Business Banking-specialist

Een ondernemingsproject voorbereiden


 1. Positiebepaling

  Maak uw marktstudie, verken het terrein.

 2. Het Businessmodel

  Definieer uw concept en hoe het inkomsten genereert.

 3. Het Businessplan

  Licht uw project en uw commerciële strategie gedetailleerd toe.

 4. Het Financieel Plan

  Bereken de middelen die nodig zijn voor de concrete uitvoering van uw project.

Hoe begeleiden we u?

 • 5 pijlers om uw positie goed te bepalen

  Leer de sector en de markt kennen, ga praten met de diverse spelers op het terrein. Kortom, zorg voor een goede positiebepaling.

 • Concept en Businessmodel

  Modelleer uw concept op basis van een eenvoudig stramien: wie worden uw klanten, wat gaat u hen aanbieden, via welk distributiekanaal, met welke middelen, welke marge gaat u genereren enz.?

 • Uw stappenplan met het Businessplan

  Het doel hiervan is uw strategie en uw doelstellingen vast te leggen, zodat u de weg die u met uw onderneming wilt afleggen, kunt uitstippelen.

 • Uw budget met het Financieel Plan

  Hiermee evalueert u de behoeften en de werkmiddelen van uw onderneming, om de rentabiliteit ervan in de toekomst te verzekeren.

Geheim?

De angst dat iemand met uw idee gaat lopen, is gegrond. Maar als u er over nadenkt: als uw differentiatie zo fragiel is, moet u dan wel op deze manier verder? Staat uw project als een huis? Uiteraard kunt u uw idee uitproberen zonder alles prijs te geven en een deel van het geheim te bewaren. Maar doorgaans is het heilzaam om de confrontatie met de mening van anderen aan te gaan!