Het Financieel Plan

Download onze tool

Budget van het ondernemingsproject


Uw Financieel Plan in 3 stappen

 1. Stap 1: De verwachte resultatenrekening:

  Een raming voor de drie komende jaren van de kosten en inkomsten van uw onderneming (omzet, fabricagekosten, lasten enz.).

  Laat u bijstaan door uw boekhouder en bereid u voor met behulp van het bijgevoegde document.

 2. Stap 2: De balans:

  Controle van het evenwicht tussen de behoeften en de werkmiddelen van de onderneming. Zijn de vooropgezette middelen toereikend? Wat is de verhouding tussen het eigen vermogen en de schulden?

  Laat u bijstaan door uw boekhouder en bereid u voor met behulp van het bijgevoegde document.

 3. Stap 3: De verwachte balans:

  Een algemeen overzicht van de activa (economisch en financieel vermogen) en de passiva (alle financieringsbronnen waarop u een beroep hebt gedaan) van uw onderneming.

  Laat u bijstaan door uw boekhouder en bereid u voor met behulp van het bijgevoegde document.

Het Financieel Plan in enkele vragen

Een budget opstellen, niet makkelijk?

Een budget uitwerken om een onderneming op te starten lijkt heel erg op het opstellen van een vakantiebudget. U kunt daarvoor gebruik maken van de software die we ter beschikking stellen. Houd ook deze adviesmemo bij de hand om geen fouten te maken en de opstartkosten te beperken.