SEPA Reporting

Sepa Reporting

SEPA XML-reporting, de opvolger van de Belgische CODA-formaten, is volledig afgestemd op specifieke kenmerken van SEPA-verrichtingen. Met XML-reporting verzekert u zichzelf van een feilloze verwerking van uw openstaande verrichtingen in uw boekhouding.

Waarom XML-reporting?

Het gebruik van XML-reporting heeft voor uw bestuur, instelling of bedrijf verschillende voordelen.

 • 100 % SEPA-compatibel: XML-reporting is een wezenlijk onderdeel van het SEPA-project en is volledig afgestemd op de SEPA-protocollen voor betalingen en domiciliëringen;
 • Reportingstandaard van de toekomst: XML-reporting wordt het formaat van de toekomst voor het gecodeerd dagafschrift;
 • Internationale standaard: de XML-bestanden zijn gebaseerd op een internationale standaard ISO20022. Het is de bedoeling om voor de volledige SEPA-zone op termijn gelijkaardige elektronische dagafschriften te kunnen aangeleveren;
 • Europese standaard, maar aangepast aan de Belgische situatie: Febelfin, de Belgische Federatie van de financiële sector, heeft een versie uitgewerkt die rekening houdt met de specifieke kenmerken op de Belgische financiële markt.
 • Vereenvoudigde reconciliatie: de elektronische rekeningafschriften in XML-formaat kunnen op eenvoudige wijze ingelezen worden in uw eigen software toepassingen om zo een automatische afboeking van ontvangsten en betalingen mogelijk te maken.
 • Eén unieke taal: u gebruikt een universeel gegevensformaat XML voor zowel uw betalingen, domiciliëringen als reporting
 • Flexibele standaarden: XML-standaarden zijn eenvoudig leesbaar en interpreteerbaar

En Belfius Bank?

Belfius Bank heeft een eigen versie van XML-reporting ter beschikking gesteld die afgestemd is op de behoefte van haar bevoorrechte cliënteel met specifieke codes en velden.

Naast XML-reporting ondersteunt Belfius momenteel twee versies van CODA, het Belgisch gecodeerd dagafschrift:

 • CODA versie 1
 • CODA versie 2

Bij Belfius vindt de overgang naar het nieuwe XML-protocol enkel op uw verzoek plaats. Wenst u uw reporting volledig af te stemmen op de gecodeerde rekeninginformatie van de toekomst, kunt u bij Belfius rekeninginformatie in XML-formaat aanvragen. Wenst u een geleidelijke overgang van CODA- naar SEPA XML-reporting maken? Geen probleem, Belfius kan u beide formaten tegelijkertijd aanleveren.

U gebruikt momenteel CODA versie 1?

CODA versie 1 is niet SEPA-compatibel en wordt niet meer ondersteund sinds 1 april 2014.

Bent u overgestapt op het SEPA-protocol voor credit transfers of domiciliëringen en maakt u gebruik van de CODA-bestanden om de dagafschriften in uw boekhouding te importeren, dan is een overgang naar XML-reporting aangewezen. XML-reporting is volledig afgestemd op de SEPA-protocollen zodat de automatische afboeking in uw eigen softwaretoepassingen optimaal verloopt. CODA versie 1 ondersteunt Europese overschrijvingen en domiciliëringen niet volledig.

U kunt rechtstreeks overstappen van CODA versie 1 naar XML-reporting.

U gebruikt momenteel CODA versie 2?

CODA versie 2 is SEPA-comptibel. Een overgang naar XML-reporting is niet dringend, maar kan op termijn overwogen worden om volgende redenen:

 • XML-reporting is het gecodeerde afschrift van de toekomst;
 • XML-reporting is 100% afgestemd op de bestaande SEPA-protocollen voor betalingen en domiciliëringen;
 • XML-reporting is gemakkelijker leesbaar en interpreteerbaar;
 • u maakt gebruikt van de XML-taal voor zowel uw transacties als hun reporing.

U gebruikt nog geen gecodeerde dagafschriften?

Gecodeerde dagafschriften geven u de mogelijkheid uw rekeningafschriften onder elektronische vorm te integreren in uw boekhoudpakket voor automatische afboeking van uw betalingen en ontvangsten. Hiermee vermijdt u manueel overtypen van gegevens en fouten. Gezien op termijn enkel de SEPA-protocollen voor verrichtingen blijven bestaan, is de keuze voor XML-reporting voor de hand liggend. Deze vorm van gecodeerd dagafschrift is 100% afgestemd op SEPA.

Net zoals u voor uw verrichtingen Europese standaarden gebruikt, kunt u ook voor de elektronische rapportering ervan opteren voor een aangepaste standaard: XML-reporting. Deze standaard voor elektronische gecodeerde rekeninginformatie is volledig op SEPA afgestemd.

XML-reporting is de opvolger van het Belgische formaat voor gecodeerde dagafschriften, CODA, dat op termijn zal verdwijnen. Het is gebaseerd op de internationale standaard ISO20022. Deze standaard bevat schema’s voor Bank to Customer Cash Management rapportering (afgekort CAMT). Naast de SEPA-protocollen voor SEPA Credit Transfers en SEPA Direct Debits kunt u ook gebruik maken van een volledig SEPA-compliant gecodeerd dagafschrift.

U beschikt over volgende formaten:

 • Gecodeerd afschrift voor end-of-day reporting : MX.CAMT.053-formaat
 • Gecodeeerd afschrift voor intra-day reporting : MX.CAMT.052-formaat
 • Detail van geglobaliseerde ontvangsten : hiervoor zal de het format MX.CAMT.054 gebruikt worden, maar dit is momenteel op Belgisch niveau nog niet geïmplementeerd.

De standaarden zijn eenvoudig interpreteerbaar door het gebruik van XML-tags. Een tag is een korte beschrijving die aangeeft welke informatie in een specifiek veld wordt meegegeven.

Febelfin, de overkoepelende federatie voor de Belgische financiële sector, zorgt voor richtlijnen bij de implementatie van deze standaard in België. Op die manier kunt u werken met een internationale standaard die toch rekening houdt met de specifieke manier van werken op de Belgische financiële markt.


Belfius biedt zijn cliënten een extra uitgebreide service op het vlak van bankrapportering aan. Daarom heeft Belfius een eigen versie van XML-reporting met specifieke codes en velden ter beschikking gesteld die afgestemd is op de behoefte van haar bevoorrechte cliënteel.

Vragen over XML-reporting?

U overweegt de overstap van CODA naar XML-reporting?
Neem dan contact op met uw Business Banker of mail uw vragen naar coda@belfius.be.