1. Home
 2. Begeleiding
 3. Sectoren
 4. Medisch beroep
 5. dokters
 6. Opstart

Alleen werken of in een assocatie?

Jobstarter Icon

Heel wat geneesheren beginnen als zelfstandige en richten enkele jaren later een vennootschap op. Een associatie is ook in trek! Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de specifieke aspecten van elke situatie om een keuze te kunnen maken.
De grote verschillen tussen een natuurlijk persoon en een vennootschap

Natuurlijk persoon Vennootschap

Boekhouding

- Eenvoudig

- Ingewikkelder

- Extra kosten (3 500 €/jaar)

Inkomen

- De geboekte winst wordt onmiddellijk een privétegoed

- De inkomsten komen in de eerste plaats toe aan de vennootschap. Er moet vennootschapsbelasting op worden betaald. Er bestaan vervolgens een beperkt aantal mogelijkheden tot uitkering

Belasting

- Alle inkomsten zijn onderworpen aan de personenbelasting

- Minder belastingen. De hoogste vennootschapsbelasting bedraagt 1/3, tegen 1/2 in de personenbelasting

- Minder sociale bijdragen

- Mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen (IPT)

Aansprakelijkheid

- Beperkte aansprakelijkheid.

- Wet op de verschoonbaarheid

- Huwelijkscontract

- Mogelijkheid om het privévermogen apart te houden (belangrijk voor de financiële risico's)

Oprichtingskosten

- Geen minimumkapitaal vereist

- Vaak is het optreden van een notaris nodig (oprichtingsakte vennootschap en statuten).

- Minimumkapitaal

Beslissingsproces - Eenvoudig

- Iets complexer als het gaat om verscheidene personen

- Er moeten diverse wettelijke procedures worden nageleefd

Later … follow-up en verkoop

- De activiteit vormt een geheel.

- De aandelen moeten worden verkocht/verdeeld over de kinderen.

Welke vennootschapsvorm kiezen?

 • Om de rechtsvorm van uw vennootschap te kiezen, houdt u het best zo eenvoudig mogelijk. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) is de meest voor de hand liggende vorm: zij kan zelfs worden opgericht door één enkele persoon.
 • Hoe transparanter de vorm, hoe gemakkelijker de deontologische toestemming van de Orde verkregen wordt.
 • In het algemeen moet men de voorkeur geven aan vormen met een vlotte in- en uitstap.

Vergelijk de diverse vennootschapsvormen

Waarom eerst beginnen als zelfstandige en daarna overgaan naar een vennootschap? Wanneer overgaan naar een vennootschap?

 • Bij de overgang naar een vennootschap kan het bezit van een hoogwaardig patiëntenbestand de verkoop aan uw latere vennootschap rentabiliseren. Om die waarde op te trekken, moet u dus gedurende verscheidene jaren uw kennis en uw relaties uitbouwen.
 • De verkoop van het patiëntenbestand (goodwill) wordt belast tegen 33 %. Dat is veel interessanter dan beroepsinkomsten die tegen minstens 50 % worden belast.
 • We kunnen overwegen om de overgang naar een vennootschap te analyseren als de zelfstandige activiteit een gewone bedrijfswinst heeft van op zijn minst 75 000 euro (vóór sociale bijdragen en belastingen)

Maak een gewone diagnose om te weten of de overgang naar een vennootschap interessant is voor uw praktijk

Kiezen voor een associatie

 • Dit levert schaalvoordelen op wat betreft het vastgoed en op administratief vlak
 • Zo kunt u werk en gezin gemakkelijker combineren. De raadplegingen en de wachtdiensten worden verdeeld over de geneesheren van de associatie.
 • Een associatie is niet altijd een keuze (bijvoorbeeld als u begint als geneesheer in een ziekenhuis).
 • U moet van meet af aan de medische en organisatorische werking in de associatie vastleggen en daarbij rekening houden met de specialiteiten van iedere arts.
 • Er zijn 3 mogelijke associatievormen:
  • De geneesherenassociatie of de samenwerkingsovereenkomst
   • Dat is een feitelijke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid.
   • Ze wordt geregeld via contractuele overeenkomsten tussen de geassocieerde geneesheren.
  • De associatie
   • Onder vorm van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid
   • Ze wordt ook geregeld via contractuele overeenomsten tussen de geassocieerde geneesheren.
  • De vennootschap
   • Keuze van de vorm
   • Het vermogen wordt apart gehouden van dat van de geassocieerde geneesheren
   • Er is dus een entiteit met een aparte rechtspersoonlijkheid.