De Europese Investeringsbank ondersteunt kredietverlening aan KMO’s en Midcorp-ondernemingen

EIB logo

Via een overeenkomst met de Europese Investeringsbank (EIB, www.eib.org) kunnen wij projecten financieren van zelfstandigen, vrije beroepen, KMO’s (bedrijven tot 250 werknemers) en Midcorp-ondernemingen, (bedrijven met minder dan 3 000 werknemers) door hun toegang te verschaffen tot een waardevolle bron van financieringen tegen lagere kosten.

Een Europees samenwerkingsverband ten gunste van het KMO’s en Midcorp-ondernemingen

De EIB is de bank voor de lange termijnfinanciering van de Europese Unie. Zij wil een bijdrage leveren aan de integratie, de evenwichtige ontwikkeling en aan de economische en sociale cohesie van de EU-lidstaten. De EIB geniet op de kapitaalmarkten de hoogst mogelijke kredietrating (AAA) en is daardoor in staat tegen gunstige voorwaarden middelen op te nemen, die zij vervolgens via ons doorgeeft aan de zelfstandigen, vrije beroepen, KMO’s en Midcorp-ondernemingen. Al onze klanten worden expliciet en afzonderlijk door ons op de hoogte gesteld van de betrokkenheid van de EIB en van het financiële voordeel dat dit oplevert voor het aan hen verstrekte krediet. Uitgebreide informatie over de steun van de EIB-groep aan de zelfstandigen, vrije beroepen, KMO’s en midcorp-ondernemingen is beschikbaar op de website van de EIB

Wat houdt de EIB-financiering in?

De EIB verstrekt haar steun aan de zelfstandigen, vrije beroepen, KMO’s en Micorp-ondernemingen in Europa door die belangrijke sector toegang te bieden tot nieuwe kredietlijnen, vitaal voor de betrokken ondernemingen. Die kredieten hebben een looptijd van minimaal 2 jaar (de daadwerkelijke looptijd van het krediet is afhankelijk van de economische en technische levensduur van het gefinancierde project) en kunnen worden gebruikt voor de financiering van zowel kleinschalige projecten als projecten waarvan de totale kosten maximaal 25 miljoen euro bedragen. De bijdrage van de EIB is echter beperkt tot maximaal 12,5 miljoen euro.

Wie komt in aanmerking voor een EIB-krediet?

  • Zelfstandigen, vrije beroepen en KMO’s die voorafgaand aan de investering minder dan 250 werknemers in dienst hebben en in een van de 27 EU-lidstaten zijn gevestigd;
  • Midcorp-ondernemingen die voorafgaand aan de investering minder dan 3 000 werknemers in dienst hebben en in een van de 27 EU-lidstaten zijn gevestigd;
  • Nagenoeg alle economische sectoren komen in aanmerking, uitgezonderd enkele sectoren, waaronder de productie van (vuur)wapens en munitie, uitrusting en infrastructuren voor militaire en politiedoeleinden waarmee de individuele rechten en vrijheden van mensen worden beperkt, kansspelen, tabakgerelateerde sectoren, activiteiten waarbij dieren worden gebruikt, voor zover niet is voldaan aan de regels van de "Europese Overeenkomst voor de bescherming van gewervelde dieren die worden gebruikt voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden", of waarvan de milieugevolgen niet kunnen worden beperkt of gecompenseerd, ethisch dan wel moreel controversiële sectoren zoals menselijk klonen..
  • Kredieten aan de financiële – en de verzekeringssector , kredieten bestemd voor immobiliënpromotie of kredieten bestemd voor verhuurd van onroerend goed aan derden zijn uitgesloten van EIB tussenkomst.

Waarvoor kan een EIB-krediet worden aangewend?

Een EIB-krediet kan worden aangewend voor de financiering van alle investeringen en uitgaven die worden gedaan in het kader van de ontwikkeling van de activiteit:

  • materiële investeringen: de aankoop van installaties en uitrusting, behoudens enkele uitzonderingen wat de aankoop van gronden betreft;
  • immateriële investeringen: met name de kosten van onderzoek en ontwikkeling, het opbouwen of overnemen van distributienetwerken in binnenlandse of andere markten binnen de EU.
  • behoefte aan bedrijfskapitaal op korte en middellange termijn om de algemene liquiditeitspositie van de onderneming opnieuw zeker te stellen.

Welke zijn de voordelen voor u?

  • U leent tegen voordelige rentetarieven in vergelijking met de standaardrente voor kredieten aan ondernemingen.
  • U kunt aanzienlijke investeringen in uw bedrijf doen, zonder nadelige gevolgen voor uw kasstroom of liquiditeitspositie.

U stemt er onder meer mee in dat u a) vertegenwoordigers van de EIB toegang zult verschaffen voor een inspectie van alle locaties, installaties en werken die onderdeel uitmaken van het project waarvoor het krediet is verstrekt, en b) op verzoek van de EIB alle mogelijke gegevens betreffende uw project en uzelf aan de EIB zal verstrekken.

EIB-kredieten worden via ons doorgegeven na analyse en aanvaarding van uw dossier

U kunt contact opnemen met een van onze Belfius-kantoren om na te gaan of u in aanmerking komt voor een krediet in het kader van de EIB-kredieten.

Neem gerust contact met uw specialist Business Banking op

Over welke leningvormen gaat het?

Het investeringskrediet

De financiële leasing

Meer info over de EIB en haar activiteiten?

Surf naar www.bei.org