Waar vind ik de ideale onderneming om over te nemen? Hoe begin ik eraan?

Contacteer uw Business Banking-specialist

Wilt u een onderneming overnemen, maar weet u niet waar u moet beginnen? Lees meer over de diverse stappen om uw ondernemingsproject in de startblokken te zetten!

De nodige stappen om goed van start te gaan met uw project

 • Analyseer uw vaardigheden als ondernemer en uw situatie

  1.Omschrijf uw motivatie, duid aan welke uw sterke en uw zwakkere punten zijn om na te gaan of u werkelijk het profiel van een ondernemer en de vaardigheden in dit domein hebt:

  • een onwrikbare wil?
  • zin om in teamverband te werken?
  • een onbegrensd vertrouwen in uw slaagkansen?
  • honger naar risico en winst?
  • zin voor leadership?
  • een ongekende drive om zich in te zetten?
  • ...

  2. Bepaal uw kennis op het vlak van beheer. Hebt u al ervaring? Hebt u nood aan extra opleiding alvorens van start te gaan? Denk na over uw huidige situatie en schat de gevolgen in van deze professionele verandering voor uzelf en uw gezin.

  3.Tip: Wees eerlijk met uzelf! Onderschat evenmin de financiële en familiale gevolgen van uw project. Zo vermijdt u verlies van tijd, energie, geld en illusies!

 • Werk uw overnamescenario uit

  1. Bent u ervan overtuigd dat u het profiel hebt van een ondernemer? Hebt u zin om de nodige tijd en energie te besteden aan het welslagen van uw project? Bent u zich bewust van de professionele en familiale uitdagingen? Perfect!

  2.Bepaal tegen welke voorwaarden u een onderneming zou willen overnemen:

  • opvolging in het familiebedrijf?
  • opvolging van uw baas (Management Buy Out)?
  • als enige eigenaar of met één of meer vennoten?
  • met een periode als werknemer in de onderneming vóór de overname?

  3. Tip: Droomt u ervan om alleen heer en meester te zijn? Prima! Maar hebt u al eens bedacht dat een onderneming overnemen samen met een partner bepaalde voordelen kan opleveren: elkaars aanvullende talenten, meer financiële middelen, gemakkelijker beslissingen nemen …

 • Bereken uw financiële middelen

  1. Een onderneming overnemen en uitbouwen houdt in dat u op korte en op lange termijn over grote financiële middelen moet beschikken.

  • Hebt u voldoende eigen middelen?
  • Bent u bereid om te lenen bij een derde?
  • Kunt u persoonlijke zekerheden geven?
  • Kunt u een beroep doen op overheidssteun of op risicokapitaal?
  • Wens u de volledige activiteit of slechts een deel ervan over te nemen?
  • Genoeg financiële middelen? Doe de test!

  2. Tip: Ga langs bij uw bankier. Hij kan u helpen bij het structureren van de financiering! Er zijn wellicht meer oplossingen dan u denkt!

 • Bepaal het profiel van de ideale onderneming om over te nemen

  1.Welk soort onderneming zou u willen overnemen? Hoe duidelijker uw project, hoe geloofwaardiger u bent voor de verkoper en de markt.

  • Sector
  • Plaats
  • Markt en mogelijke groei
  • Grootte van het bedrijf in cijfers, aantal werknemers
  • Soort bedrijf: beginnend, familiaal, in problemen, in verandering
  • Verkoopsprijs
  • Overgangsperiode van de overlater of niet

  2. Geef de voorkeur aan een doel dat binnen uw bereik ligt:

  • een metier dat u kent en dat u sterk interesseert;
  • een redelijke return on investment;
  • een karaktervolle "kleine" kmo die authentiek is en waarop u kunt bouwen.

  3. Tip: Spring niet verder dan uw stok lang is! Geef liever de voorkeur aan een onderneming die u in staat stelt uw levensstandaard te behouden en neem af en toe wat afstand.

 • Hou uw onderzoek zo breed mogelijk

  1.Hoewel er zich de dag van vandaag steeds meer opportuniteiten aandienen, is het aantal "mooie" kmo's eerder zeldzaam. In het algemeen vinden zij meteen een overnemer in de naaste kring van de bedrijfsleider, zijn leveranciers of zijn concurrenten.

  2..Deze fase zal veel energie van u vergen. Hou uw onderzoek dus zo breed mogelijk, behalve indien u natuurlijk de onderneming waarin u nu al werkt of van een van de mensen uit uw onmiddellijke omgeving zou willen overnemen:

  • Vraag aan uw professionele netwerk om het terrein te verkennen.
  • Infiltreer in de netwerken van bedrijfsleiders.
  • Wend u tot personen die u in contact kunnen brengen met mensen die bekend zijn met overlaters: uw bankier, uw boekhouder, de Kamers van Koophandel, beroepsorganisaties, advocaten, gespecialiseerde kantoren, netwerken die gespecialiseerd zijn in het met elkaar in contact brengen van verkopers en kopers ...
 • Streef niet naar geheimhouding

  1.Wees zo open mogelijk over uw intentie om een onderneming te verwerven! In tegenstelling tot de verkoper, die zich meestal erg op de vlakte houdt, hebt u als koper dit probleem niet.

  2.Tip: Neem uw tijd, maar wees waakzaam en reageer snel als er zich een mooie opportuniteit voordoet!

 • Analyseer in het kort de ondernemingen die beschikbaar zijn voor verkoop

  Nadat u hebt rondgekeken op de markt, maakt u een eerste beknopte analyse van de ondernemingen die beschikbaar zijn voor verkoop. Op basis van een eerste selectie gaat u na of ze beantwoorden aan het profiel van de ideale onderneming dat u in het begin hebt uitgewerkt.

 • Bereid u voor op uw 1e afspraak met de verkoper

  1.Hebt u een onderneming op het oog?

  • maak een lijst op met aanvullende inlichtingen
  • leer de bewuste sector kennen
  • win inlichtingen in over de gewoontes, de bijzondere wettelijke bepalingen, tendensen, …

  2.Tip: Let in eerste instantie op met de balans! Er kan een tweede balans achter schuilgaan. Als de activiteit u wat zegt en aan uw doelstelling beantwoordt, ga er dan voor. Maak een afspraak met de bedrijfsleider die zijn onderneming verkoopt. U zult zich een beter idee kunnen vormen als u hem ontmoet en de onderneming bezoekt.

 • Overtuig de bedrijfsleider ervan dat u geschikt bent om hem op te volgen

  Tijdens het 1e gesprek met de overlater moet u goed voor ogen houden dat niet hij het doel is, maar dat u dit bent! Als u de bedrijfsleider er niet van kunt overtuigen dat u geschikt bent om hem op te volgen, dan is uw kans verkeken! Hou rekening met de volgende principes:

  • wees bescheiden, open van geest en toon respect;
  • laat uw gesprekspartner praten en luister naar hem;
  • geef argumenten voor uw kandidatuur;
  • kom geloofwaardig over;
  • toon dat u een langetermijnvisie hebt …
 • Maak vervolgens een grondige analyse van de onderneming

  1. Als het resultaat van die 1e ontmoeting positief lijkt uit te vallen, doe dan een grondige analyse van de onderneming.

  2. Tip: Als dit belangrijke gesprek achter de rug is, moet de verkoper ervan overtuigd zijn dat u de perfecte kandidaat-overnemer bent.

Gratis gids om te slagen in "Een onderneming overlaten of overnemen"

Hebt u plannen om een onderneming over te laten of over te nemen? Haal uw gratis gids in een Belfius-kantoor en maak gebruik van de ervaring en het advies van experts.