In deze editie

 • UBO-register: deadline 30 september

  Sinds 2017 weten we dat Belgische vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s), stichtingen en trusts de identiteit moeten publiceren van wie er écht achter de vennootschap zit. De gegevens van die persoon of personen komen terecht in het UBO-register.

 • Gebruik uw pensioenopbouw nu al voor uw vastgoedproject

  Hebt u een vastgoedproject voor ogen? Voor de financiering ervan kan de IPT-formule een interessante rol spelen. In onze nieuwsbrief leggen we u uit hoe, zonder in te gaan op alle fiscale details.

 • Bescherm uzelf tegen cybercriminaliteit!

  Cybercriminaliteiten en computerhacking zijn termen die tot het courant taalgebruik zijn gaan behoren. En in een steeds meer digitale wereld evolueert dit soort risico's natuurlijk ook. Hoe kunt u het hoofd bieden aan die nieuwe bedreigingen? Hoe kunt u uw onderneming optimaal beschermen? En hoe reageert u efficiënt als er zich een probleem voordoet?

 • Liquidatiereserve belegd in een DBI-bevek: een win-win

  De liquidatiereserve biedt een verlaagd belastingtarief voor de vennootschapswinsten die u opspaart binnen uw vennootschap. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat u die winst daar 5 jaar moet laten staan. Dat biedt perspectieven voor beleggingen op middellange tot lange termijn, zoals bijvoorbeeld een belegging in een DBI-bevek.