Tax Shelter

Steun de Belgische audiovisuele productie en podiumkunsten

Contacteer uw Business Banking-specialist

Tax Shelter is een fiscale stimulans naar Belgisch recht. U kunt er het rendement van uw liquiditeitsoverschotten mee optimaliseren, terwijl u investeert in de Belgische filmindustrie en podiumkunsten.

Belfius werkt hiervoor samen met Casa Kafka Pictures, dat actief is in Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitstalige Gemeenschap. We zorgen voor een actieve begeleiding tot de raamovereenkomst door u en Casa Kafka Pictures is ondertekend.

Wij raden u aan volgende documenten te lezen vooraleer te beslissen om te investeren:

Voordelen

Een mogelijk fiscaal voordeel

Het geïnvesteerde bedrag is vanaf aanslagjaar 2019 voor 356% vrijgesteld in hoofde van uw onderneming. Deze betaalt dus minder belasting op een deel van de winst. (Voor aanslagjaar 2018, d.w.z. boekjaren begonnen vóór 1 januari 2018, gelden andere tarieven, zie "Begon uw boekjaar vóór 01/01/2018?")

Een potentieel aantrekkelijk financieel rendement

Het geïnvesteerde kapitaal levert, na een termijn van maximum 18 maanden, een maximaal rendement op dat bij wet is vastgelegd op ‘Euribor 12 maanden + 4,50%

Een mogelijk alternatief voor de voorafbetaling van belastingen

Uw Business Banking-specialist maakt samen met u een simulatie om het optimale bedrag van de Tax Shelter te bepalen en zo na te gaan of het een voorafbetaling van belastingen kan vervangen of aanvullen.

Verzekering

Voor het behalen van een Tax Shelter-attest wordt een gratis verzekering verstrekt.

Het fiscaal rendement kan enkel effectief worden als de onderneming winstgevend is en belasting moet betalen. Bij een onverwacht ontgoochelend resultaat kan u nog het fiscaal voordeel overdragen gedurende de 4 belastbare tijdperken die volgen op het jaar van de ondertekening van de raamovereenkomst.

Voornaamste risico’s


De Tax Shelter in detail


De aandacht van de investeerders wordt gevestigd op de volgende punten:

Casa Kafka Pictures

Gesterkt door haar unieke aanpak neemt Casa Kafka Pictures vandaag een belangrijke plaats in op de markt voor Tax Shelter-bemiddeling, en biedt de investeerders een bijkomende dimensie aan, die van de Belgische creatie. Zij is actief zowel op de audiovisuele markt als op de markt van de podiumkunsten.

Ontdek Casa Kafka Pictures

Klachtendienst

Hebt u een klacht, dan kunt u deze in eerste instantie richten tot uw kantoor, uw financieel adviseur of de dienst Klachtenbeheer, Pachecolaan 44, 1000 Brussel, of per e-mail: claim@belfius.be. Indien u niet tevreden bent met het antwoord, kunt u zich wenden tot Belfius Bank NV, Negotiation claims, Pachecolaan 44, 1000 Brussel, of per e-mail:negotiationclaim@belfius.be.Vindt u niet meteen de oplossing bij een van de vorige vermelde contacten, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsman in financiële geschillen, Belliardstraat 15-17, Bus 8, 1040 Brussel (ombudsfin.be).