Voorafbetaling van belastingen

De wetgever wil dat zelfstandigen en loontrekkenden de belastingen in verband met hun beroepsinkomsten betalen in het jaar waarin zij die inkomsten genieten.

Als zelfstandige, beoefenaar van een vrij beroep, bedrijfsleider of vennootschap betaalt u pas over 2 jaar belastingen op uw huidige inkomsten. Dat is immers de tijd die nodig is voor de aangifte en de berekening. De fiscus rekent u dus een belastingvermeerdering aan. Tenzij u uw belastingen vooraf betaalt, dit wil zeggen in het jaar waarin u de inkomsten ontvangt. Hoe vroeger u in het jaar betaalt, hoe groter het voordeel.

Voordelen van voorafbetalingen

Hoeveel bedraagt de vermeerdering?

Het tarief van de belastingvermeerdering wordt voor elk aanslagjaar opnieuw bepaald. Voor het inkomstenjaar 2017 (aanslagjaar 2018) bedraagt de belastingvermeerdering 2,25%.

Er is geen vermeerdering verschuldigd als het bedrag lager is dan 0,5 % van de belasting waarop ze is berekend, of geen 80 EUR bedraagt.

 • Voor natuurlijke personen: het bedrag dat als basis dient voor de berekening van de vermeerdering, is 106% van de verschuldigde belasting op de inkomsten die aanleiding geven tot een vermeerdering, met uitzondering van de inkomsten die effectief afzonderlijk worden belast.

  Bij een natuurlijke persoon wordt de vermeerdering evenwel slechts voor 90% in aanmerking genomen.

  Beginnende zelfstandigen met een activiteit in hoofdberoep zijn de eerste 3 jaar niet onderworpen aan die vermeerdering.

 • Voor bedrijven: het bedrag dat als basis dient voor de berekening van de vermeerdering, is gelijk aan 103% van de vennootschapsbelasting die betrekking heeft op de netto belastbare winst.

Een vennootschap zal niet aan een belastingvermeerdering worden onderworpen, als ze minder dan 3 jaar geleden werd opgericht en wordt beschouwd als kleine vennootschap. "Kleine vennootschappen" zijn vennootschappen die

 • op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan een van de volgende criteria overschrijden (op geconsolideerde basis):
  • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50
  • jaaromzet, exclusief btw: 9.000.000 EUR
  • balanstotaal: 4.500.000 EUR
 • Voor opstartende bedrijven worden deze cijfers te goeder trouw geraamd, om de voornoemde criteria in het begin van het boekjaar toe te passen.

Welk voordeel bieden voorafbetalingen?

U geniet een voordeel op de gestorte sommen op basis van de datum van de voorafbetaling.

Op het bedrag gestort op krijgt u een voordeel van
10 april 3,00%
10 juli 2,50%
10 oktober 2,00%
20 december 1,50%
Inkomstenjaar 2017

Voorafbetalingen via Fiscoline

Eigen middelen gebruiken voor uw voorafbetalingen kan, maar dat betekent dat u die niet meer kunt aanwenden voor uw courante betalingen of uw beleggingen.

Daarom is het voordeliger om uw voorafbetalingen te laten regelen door uw bank, via het krediet Fiscoline.

Meer informatie over Fiscoline?