Samen scheppen we orde in uw vermogen

Uw vermogen, dat is voor het leven

Uw opgebouwde vermogen bestaat uit beleggingen, vastgoed, een kunstcollectie … Misschien zelfs een eigen bedrijf. Brengt uw vermogen in zijn huidige samenstelling geen onnodige risico’s met zich mee bij onvoorziene omstandigheden? En past het bij uw plannen?

Hoe is uw vermogen vandaag samengesteld?

Uw Private Banker analyseert de verschillende delen van uw privé- en uw professionele vermogen:

  • uw inkomen(s);
  • zowel uw roerende goederen (beleggingen, juwelen, kunst …) als uw onroerende goederen (vastgoed);
  • uw lopende kredieten en financieringen;
  • eventueel uw eigen bedrijf, of het belang dat u hebt in een familiebedrijf.

Hij houdt hierbij rekening met de juridische en fiscale aspecten en hij kijkt ook naar:

  • uw huwelijksstelsel en de burgerrechtelijke en fiscale gevolgen ervan;
  • de controlestructuur voor de bedrijfsbelangen die u aanhoudt.

Is uw vermogen voldoende beschermd?

Loopt u, met uw vermogen in zijn huidige samenstelling, geen risico’s bij onvoorziene omstandigheden? Zoals bij een ongeval, invaliditeit, een onverwacht overlijden of een probleem met uw onderneming …
Uw vermogen moet u op elk moment minstens dezelfde levensstandaard kunnen garanderen. Misschien zijn er aanpassingen nodig?

Hoe ziet uw vermogen er in de toekomst uit?

Uiteraard wilt u een duidelijk beeld van hoe uw vermogen verder zal evolueren. En of het past bij uw plannen op korte én op langere termijn. Zoals een tweede woning, een nieuw bedrijf en een bedrijfsoverdracht.
Uw Private Banker zal de verdere ontwikkeling van uw vermogen simuleren, waarbij hij rekening houdt met uw situatie en uw plannen.

Wat zijn de te ondernemen stappen?

De resultaten van uw persoonlijke analyse, een overzicht van uw huidige en toekomstige situatie, worden samen met de te ondernemen stappen opgenomen in een voorstel dat volledig past bij uw wensen en projecten. Samen met uw Private Banker stelt u vervolgens een kalender op voor de diverse stappen van de uitvoering van het voorstel.

Ook als er iets verandert

Zowel de evolutie op de markten, de fiscale regelgeving als uw persoonlijke en financiële situatie kunnen in de loop van de tijd veranderen.

Uw Private Banker volgt dit voor u op en zal u tijdig contacteren om te kijken of uw plan nog bij uw doelstellingen op korte en lange termijn past.

 

Uw Private Banker

Uw Private Banker

{{name}}

{{name}}

{{role}}
  • {{officeName}}
  • {{officeAddress}}

Uw Belfius-kantoor

Contacteer Belfius

Naar de contactpagina