Belfius Managed Portfolio

5,71%, dat was de voorbije 5 jaar het gemiddelde netto jaarrendement van het mandaat "Belfius Managed Portfolio Strategie 50"

( 01-01-2013 tot 31-12-2017). In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Actief beheer door professionelen

Belfius Managed Portfolio is een overeenkomst voor discretionair beheer die erop gericht is u maximaal te laten profiteren van de evolutie van de financiële markten.

De beheerders van de portefeuille selecteren de activa die in hun categorie de meest stabiele en duurzame prestaties kunnen voorleggen. Deze selectie gebeurt steeds in het ruimere kader van de evoluties op de financiële markten. De aandelenstrategie bepaalt de gewenste geografische en sectorale spreiding, de obligatiestrategie houdt rekening met de evolutie van de rentetarieven, munten en kredietrisico’s. Hierbij wordt steeds nauwlettend de verhouding tussen risico en rendement in het oog gehouden.

U ontvangt driemaandelijks een verslag dat details geeft over de waarde, de evolutie en de resultaten van uw beheersmandaat. Dat wordt aangevuld met informatie over de toestand van de financiële markten en de gevolgde beleggingsstrategie.

Aangepast aan uw beleggingsdoelstellingen

Het mandaat Belfius Managed Portfolio biedt zes strategieën voor de activaspreiding. Afhankelijk van uw kennis en ervaring in beleggingen, uw financiële situatie, uw beleggingsdoelstellingen en uw tolerantie voor risico wordt de strategie gekozen die het best bij u past.

  • Strategie Rendement: 0 % aandelen, 100 % obligaties
  • Strategie 15: 15 % aandelen, 85 % obligaties
  • Strategie 30: 30 % aandelen, 70 % obligaties
  • Strategie 50: 50 % aandelen, 50 % obligaties
  • Strategie 70: 70 % aandelen, 30 % obligaties
  • Strategie aandelen : 100 % aandelen, 0 % obligaties

In de portefeuilles worden ook grondstoffen en vastgoed geïntegreerd, activa die niet zo sterk onderhevig zijn aan de bewegingen op de "traditionele" financiële markten. Door die activaklassen toe te voegen aan de beheerde portefeuille, tracht men de risico/rendementsverhouding te verbeteren.

Uw Private Banker


Klanten met een roerend vermogen vanaf 500.000 euro kunnen rekenen op het advies van een Private Banker uit ons netwerk van meer dan 250 lokale Private Bankers. Hij of zij biedt u een echte vertrouwensrelatie, gericht op de lange termijn.

Uw Private Banker

Uw Private Banker

{{name}}

{{name}}

{{role}}
  • {{officeName}}
  • {{officeAddress}}

Uw Belfius-kantoor