Belfius Managed Portfolio

Actief beheer door professionelen

Belfius Managed Portfolio is een overeenkomst voor discretionair beheer die erop gericht is u maximaal te laten profiteren van de evolutie van de financiële markten.

De beheerders van de portefeuille selecteren de activa die in hun categorie de meest stabiele en duurzame prestaties kunnen voorleggen. Deze selectie gebeurt steeds in het ruimere kader van de evoluties op de financiële markten. De aandelenstrategie bepaalt de gewenste geografische en sectorale spreiding, de obligatiestrategie houdt rekening met de evolutie van de rentetarieven, munten en kredietrisico’s. Hierbij wordt steeds nauwlettend de verhouding tussen risico en rendement in het oog gehouden.

U ontvangt driemaandelijks een verslag dat details geeft over de waarde, de evolutie en de resultaten van uw beheersmandaat. Dat wordt aangevuld met informatie over de toestand van de financiële markten en de gevolgde beleggingsstrategie.

Aangepast aan uw beleggingsdoelstellingen

Het mandaat Belfius Managed Portfolio biedt zes strategieën voor de activaspreiding. Afhankelijk van uw kennis en ervaring in beleggingen, uw financiële situatie, uw beleggingsdoelstellingen en uw tolerantie voor risico wordt de strategie gekozen die het best bij u past.

 • Strategie Rendement: 0 % aandelen, 100 % obligaties
 • Strategie 15: 15 % aandelen, 85 % obligaties
 • Strategie 30: 30 % aandelen, 70 % obligaties
 • Strategie 50: 50 % aandelen, 50 % obligaties
 • Strategie 70: 70 % aandelen, 30 % obligaties
 • Strategie aandelen : 100 % aandelen, 0 % obligaties

In de portefeuilles worden ook grondstoffen en vastgoed geïntegreerd, activa die niet zo sterk onderhevig zijn aan de bewegingen op de "traditionele" financiële markten. Door die activaklassen toe te voegen aan de beheerde portefeuille, tracht men de risico/rendementsverhouding te verbeteren.

 • Core-satellite filosofie

  Het beleggingsproces voor het mandaat Belfius Managed Portfolio maakt gebruik van een core-satellite benadering. Uw portefeuille wordt hierbij gespreid over core-beleggingen en satellite-beleggingen.

  Het core-gedeelte vertegenwoordigt 75 tot 85 % van de portefeuille en dient om rendementen te leveren die in lijn liggen met de markt en de gevolgde strategie. De hiertoe geselecteerde waarden worden gedurende langere termijn aangehouden. Het satellite-gedeelte vertegenwoordigt 25 % tot 15 % van de portefeuille en probeert een bijkomend, extra rendement te genereren. In dit deel van de portefeuille worden geselecteerde activa sneller vervangen door andere.

Uw Private Banker

Uw Private Banker

{{name}}

{{name}}

{{role}}
 • {{officeName}}
 • {{officeAddress}}

Uw Belfius-kantoor

Contacteer Belfius

Naar de contactpagina