Verlaagde onroerende schenkbelasting

Sinds 1 januari 2016 gelden in het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verlaagde tarieven voor de onroerende schenkbelasting. Deze gewesten volgen daarmee het Vlaamse Gewest dat haar tarieven al met ingang van 1 juli 2015 had verlaagd.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

We krijgen hier een belangrijke verlaging: het tarief van 3 % in rechte lijn is voortaan van toepassing tot 150 000 euro per ouder en per kind, in plaats van tot 50 000 euro. Bovendien worden de tarieven eenvoudiger, doordat er slechts twee categorieën van begiftigden overblijven: ‘in rechte lijn en tussen echtgenoten/wettelijk samenwonenden’ en ‘alle andere personen’.

Tarieven in rechte lijn en tussen echtgenoten/wettelijk samenwonenden

Schijven (in euro) Oude tarieven Nieuwe tarieven
0-50 000 3 % 3 %
50 000-100 000 8 % 3 %
100 000-150 000 9 % 3 %
150 000-175 000 9 % 9 %
175 000-250 000 18 % 9 %
250 000-450 000 24 % 18 %
450 000-500 000 24 % 27 %
> 500 000 30 % 27 %

Tarieven tussen alle andere personen

De oude tarieven varieerden van 20 tot 65 % tussen broers en zussen, van 35 tot 70 % tussen ooms, tantes, neven en nichten en van 40 tot 80 % tussen alle anderen. De nieuwe tarieven zijn relatief voordelig en gelden voor alle andere begiftigden dan in rechte lijn of tussen echtgenoten/wettelijk samenwonenden (dus broers/zussen, ooms/tantes, neven/nichten en alle anderen).

Schijven (in euro) Nieuwe tarieven
0-150 000 10 %
150 000-250 000 20 %
250 000-450 000 30 %
> 450 000 40 %

Gunsttarief voor schenking van gezinswoning?

Er bestond een verlaagd tarief voor de schenking van een woning, waarin de begiftigde vervolgens gaat wonen, maar dat is afgeschaft.

Progressievoorbehoud?

De Brusselse wetgever heeft ook het progressievoorbehoud voor onroerende schenkingen op het vlak van successierechten opgeheven, met ingang van 1 januari 2016, wat in de andere gewesten niet gebeurd is. Als de schenker binnen de 3 jaar na de schenking overlijdt, wordt er niet langer rekening gehouden met de waarde van het geschonken onroerend goed bij het bepalen van de tarieven voor de successierechten. Maar het principe blijft wel bestaan op het vlak van de schenkingsrechten zelf, wanneer het gaat over verschillende onroerende schenkingen tussen dezelfde partijen in een periode van 3 jaar.

Onroerende schenking in extremis

Beide maatregelen, de verlaging van de tarieven en de opheffing van het progressievoorbehoud, zullen een positieve invloed hebben op de onroerende schenkingen in extremis in Brussel. Zeker gezien het feit dat ooms/tantes, neven/nichten en alle andere personen geglobaliseerd worden belast in de successierechten.

Een onroerende schenking in extremis gaat wel minder vlot dan een roerende schenking in extremis, aangezien u voor die eerste een beroep moet doen op een notaris die een aantal opzoekingen dient te verrichten (fiscaal, kadastraal, hypothecair …) vooraleer hij of zij de schenkingsakte kan verlijden.

Waalse Gewest

De Waalse wetgever volgt de twee andere gewesten niet.

Tarieven in rechte lijn en tussen echtgenoten/wettelijk samenwonenden

Schijven (in euro) Oude tarieven Nieuwe tarieven
0-12 500 3 % 3 %
12 500-25 000 4 % 3 %
25 000-50 000 5 % 4 %
50 000-100 000 7 % 4 %
100 000-150 000 10 % 9 %
150 000-175 000 14 % 9 %
175 000-200 000 14 % 12 %
200 000-250 000 18 % 18 %
250 000-400 000 24 % 18 %
400 000-500 000 24 % 24 %
> 500 000 30 % 30 %

Andere tarieven

De nieuwe andere tarieven zijn voordeliger en begrensd zijn tot 40 of 50 % (ten opzichte van soms wel 80 % ervoor).

Schijven (in euro) Nieuwe tarieven broers/zussen Nieuwe tarieven ooms/tantes-neven/nichten Nieuwe tarieven tussen alle anderen
0-50.000 10 % 10 % 20 %
50 000-75 000 10 % 20 % 30 %
75 000-150 000 20 % 20 % 30 %
150 000-175 000 20 % 30 % 40 %
175 000-300 000 30 % 30 % 40 %
300 000-350 000 30 % 40 % 50 %
350 000-450 000 40 % 40 % 50 %
> 450 000 40 % 50 % 50 %

Gunsttarief voor schenking van gezinswoning?

Ook in het Waalse Gewest bestaat er een gunsttarief voor de schenking van een woning die bewoond werd door de schenker. Deze gunstregeling werd behouden en het tarief daalt zelfs in beperkte mate. Het kan echter niet worden toegepast indien de schenking gebeurt met voorbehoud van vruchtgebruik voor de schenker.

Progressievoorbehoud?

Dit werd behouden, zowel wat de successierechten als de schenkingsrechten betreft.

Martin Vanden Eynde,
Wealth Analysis & Planning bij Belfius Bank & Verzekeringen.

Uw Private Banker

Uw Private Banker

{{name}}

{{name}}

{{role}}
  • {{officeName}}
  • {{officeAddress}}

Uw Belfius-kantoor