Vermogensplanning: ja, u kan zelf de leeftijd bepalen…

Kan ik een kapitaal nalaten aan mijn kleinkinderen mét de zekerheid dat ze dat geld niet kunnen gebruiken vóór de leeftijd van 25 of 30 jaar?

Mogelijk denkt u eraan om in het kader van uw vermogensplanning bij testament een groot bedrag na te laten aan uw kleinkinderen. Om hen bijvoorbeeld te helpen een huis te kopen, een onderneming op te richten of een mooi project te realiseren. En zo ook de successierechten tot een minimum te beperken.

Maar aarzelt u? Want u zou liever willen dat ze al tot een bepaalde maturiteit zijn gekomen of hun universitaire studies hebben afgerond, precies om dat kapitaal optimaal te kunnen beheren.

Goed nieuws! Hoewel uw kleinkinderen in principe vanaf hun 18 jaar onbeperkt het genot krijgen van de goederen die zij door een erfenis of via schenking ontvangen, bestaat er toch nog een mogelijkheid om de datum waarop zij daarover kunnen beschikken, uit te stellen. Dat noemen we het legaat met voorbehoud van tijdelijk vruchtgebruik.

U kan immers aan uw notaris vragen een testament op te stellen waarbij u de blote eigendom van bepaalde goederen toebedeelt aan uw kleinkinderen. Bij datzelfde testament kent u voor een welbepaalde periode het vruchtgebruik van die goederen toe aan een vertrouwenspersoon (bijvoorbeeld tot wanneer uw kleinkinderen 25 of 30 jaar worden, of zelfs nog later).

Tijdens die periode mag die vertrouwenspersoon niet aan het kapitaal raken, noch de goederen die u aan uw kleinkinderen legateert, verkopen. Die persoon heeft wel recht op de inkomsten van die goederen. Uw kleinkinderen kunnen niet over dit kapitaal beschikken tot zij de in het testament vooropgestelde leeftijd bereikt hebben. Als u zou overlijden vóór die vooropgestelde leeftijd, moet de vertrouwenspersoon natuurlijk wel de successierechten op de waarde van dat tijdelijk vruchtgebruik betalen. Het is dus aan te raden om dat tijdelijk vruchtgebruik te legateren aan een persoon in rechte lijn, zodat die geen al te hoge successierechten moet betalen (bijvoorbeeld uw zoon of uw dochter).

De kleinkinderen betalen successierechten op de waarde van de blote eigendom. Aan het einde van het tijdelijk vruchtgebruik verwerven zij automatisch de volle eigendom van hun goederen, zonder dat zij daarop successierechten moeten betalen.

Wenst u meer informatie over successieplanning?

Neem dan zeker contact op met uw Private Banker. Hij of zij helpt u graag verder!

Uw nalatenschap plannen