Hoeveel schenken aan uw kinderen?

Wil u uw kinderen financieel een duwtje in de rug geven? Omdat ze een eigen woning willen kopen en dat tegenwoordig heel moeilijk is zonder hulp van de ouders? Of ook omdat u weet wat uw erfgenamen aan erfbelasting moeten betalen als u zou overlijden? Een schenking lost beide problemen op: uw kinderen kunnen het geld nu het best gebruiken en de successiefactuur daalt aanzienlijk. Verlies echter de belangrijkste vraag niet uit het oog: hebt u dat kapitaal niet zelf nodig om comfortabel te kunnen leven?

Minder inkomsten, dezelfde uitgaven

Geniet u een hoge pensioenuitkering, eventueel aangevuld met huurinkomsten, dan hoeft u zich geen zorgen te maken. Kan u echter enkel terugvallen op een gewone pensioenuitkering, dan zal de pensioenval – het verschil tussen uw laatste beroepsinkomen en uw pensioenuitkering – pijnlijk groot zijn. Bovendien zal uw maandelijks ‘leefbudget’ niet lager zijn dan vandaag. U hebt eindelijk meer tijd voor hobby’s en verre reizen, uw kosten voor medische verzorging stijgen en misschien moet u op latere leeftijd uitgaven voor een rusthuis voorzien.

Hoeveel hebt u nodig?

Om het maandelijks tekort op te vangen, zal u met andere woorden uw beleggingsportefeuille moeten aanspreken. Misschien wordt die aangevuld met uw groepsverzekering en andere pensioenvoorzieningen, en zorgen deze kapitalen voor een aanzienlijk vermogen vanaf uw pensioen. De hamvraag is nu natuurlijk: is dat vermogen voldoende groot voor de rest van uw leven?

Wist u bv. dat een koppel dat 1.500 euro per maand (geïndexeerd) bovenop het wettelijk pensioen wil spenderen, bij pensionering een beleggingsportefeuille van 700.000 euro nodig heeft, en een rendement van 2%? Vóór u overgaat tot schenken, kan u dus best eerst uw minimum benodigd kapitaal berekenen: het kapitaal dat u nodig hebt om uw toekomstige tekorten te financieren als u eenzelfde levensstandaard wil aanhouden. Op die manier voorkomt u dat u later beseft dat u teveel hebt geschonken.

Life Cycle-analyse

Onze Life Cycle-analyse, een onderdeel van uw vermogensplan, geeft u een concreet idee. Op basis van uw toekomstige inkomsten en uitgaven tot de leeftijd van 100 jaar maken we namelijk een berekening van uw minimum benodigd kapitaal bij pensionering. Hetgeen u overhoudt, oftewel het verschil tussen uw beleggingsportefeuille op pensioenleeftijd en uw minimum benodigd kapitaal op dat moment, is uw kapitaaloverschot. Dat bedrag kan u schenken aan uw kinderen, of u kan er andere projecten mee realiseren, bv. de aankoop van een vakantiewoning…

Eens u uw minimum benodigd kapitaal en uw kapitaaloverschot kent, kan u met een gerust gevoel bepalen hoeveel u aan uw kinderen schenkt en er voor zorgen dat u comfortabel kan blijven leven.

Nele De Cort,
Wealth Analysis & Planning bij Belfius Bank