Wie erft automatisch? Overzicht per gewest

Erven stiefkinderen, -kleinkinderen, adoptiekinderen en andere bijzondere erfgenamen automatisch van hun (groot)ouders? In rechte lijn of als ‘vreemden’? Een belangrijk verschil voor de toegepaste erfbelastingtarieven.

In deze tabel ziet u het overzicht per gewest.

Automatisch erfrecht
Vlaanderen
Brussel
Wallonië
Kinderen

Ja

 

Rechte lijn

 

Rechte lijn

 

Rechte lijn

 

Kleinkinderen

Ja

 

Rechte lijn

 

Rechte lijn

 

Rechte lijn

 

Ouders, grootouders

Ja

 

Rechte lijn

 

Rechte lijn

 

Rechte lijn

 

Volle adoptie

Ja

 

Rechte lijn

 

Rechte lijn

 

Rechte lijn

 

Gewone adoptie

Ja

 

Vreemden, tenzij:

 • stiefouderadoptie
 • zorgouderadoptie: minstens 3 jaar ingewoond en hulp en verzorging voor 21e

 

Vreemden, tenzij:

 • stiefouderadoptie
 • zorgouderadoptie: minstens 3 jaar ingewoond en hulp en verzorging

 

Vreemden, tenzij:

 • stiefouderadoptie
 • zorgouderadoptie: minstens 6 jaar ingewoond en hulp en verzorging voor 21e

 

Stiefkind – kind van echtgenoot

Neen

 

Rechte lijn

 

Rechte lijn

 

Rechte lijn

 

Stiefkind – kind van wettelijke samenwoner

Neen

 

Rechte lijn

 

Rechte lijn

 

Rechte lijn

 

Stiefkind – kind van feitelijke samenwoner

Neen

 

Rechte lijn, mits 1 jaar samenwoning en gemeenschappelijke huishouding

 

Vreemden

 

Vreemden

 

Stiefkleinkinderen

Neen

 

Vreemden

 

Vreemden

 

Vreemden

 

Zorgkinderen

Neen

 

Rechte lijn, mits 3 jaar inwoning en hulp en verzorging voor 21e

 

Rechte lijn, mits 1 jaar inwoning en hulp en verzorging

 

Rechte lijn, mits 6 jaar inwoning en hulp en verzorging voor 21e

 

Automatisch erfrecht
 • Kinderen

  Ja

   

 • Kleinkinderen

  Ja

   

 • Ouders, grootouders

  Ja

   

 • Volle adoptie

  Ja

   

 • Gewone adoptie

  Ja

   

 • Stiefkind – kind van echtgenoot

  Neen

   

 • Stiefkind – kind van wettelijke samenwoner

  Neen

   

 • Stiefkind – kind van feitelijke samenwoner

  Neen

   

 • Stiefkleinkinderen

  Neen

   

 • Zorgkinderen

  Neen

   

Vlaanderen
 • Kinderen

  Rechte lijn

   

 • Kleinkinderen

  Rechte lijn

   

 • Ouders, grootouders

  Rechte lijn

   

 • Volle adoptie

  Rechte lijn

   

 • Gewone adoptie

  Vreemden, tenzij:

  • stiefouderadoptie
  • zorgouderadoptie: minstens 3 jaar ingewoond en hulp en verzorging voor 21e

   

 • Stiefkind – kind van echtgenoot

  Rechte lijn

   

 • Stiefkind – kind van wettelijke samenwoner

  Rechte lijn

   

 • Stiefkind – kind van feitelijke samenwoner

  Rechte lijn, mits 1 jaar samenwoning en gemeenschappelijke huishouding

   

 • Stiefkleinkinderen

  Vreemden

   

 • Zorgkinderen

  Rechte lijn, mits 3 jaar inwoning en hulp en verzorging voor 21e

   

Brussel
 • Kinderen

  Rechte lijn

   

 • Kleinkinderen

  Rechte lijn

   

 • Ouders, grootouders

  Rechte lijn

   

 • Volle adoptie

  Rechte lijn

   

 • Gewone adoptie

  Vreemden, tenzij:

  • stiefouderadoptie
  • zorgouderadoptie: minstens 3 jaar ingewoond en hulp en verzorging

   

 • Stiefkind – kind van echtgenoot

  Rechte lijn

   

 • Stiefkind – kind van wettelijke samenwoner

  Rechte lijn

   

 • Stiefkind – kind van feitelijke samenwoner

  Vreemden

   

 • Stiefkleinkinderen

  Vreemden

   

 • Zorgkinderen

  Rechte lijn, mits 1 jaar inwoning en hulp en verzorging

   

Wallonië
 • Kinderen

  Rechte lijn

   

 • Kleinkinderen

  Rechte lijn

   

 • Ouders, grootouders

  Rechte lijn

   

 • Volle adoptie

  Rechte lijn

   

 • Gewone adoptie

  Vreemden, tenzij:

  • stiefouderadoptie
  • zorgouderadoptie: minstens 6 jaar ingewoond en hulp en verzorging voor 21e

   

 • Stiefkind – kind van echtgenoot

  Rechte lijn

   

 • Stiefkind – kind van wettelijke samenwoner

  Rechte lijn

   

 • Stiefkind – kind van feitelijke samenwoner

  Vreemden

   

 • Stiefkleinkinderen

  Vreemden

   

 • Zorgkinderen

  Rechte lijn, mits 6 jaar inwoning en hulp en verzorging voor 21e

   

Geïnteresseerd in de modernisering van het familievermogensrecht? Lees De hervorming van het erfrecht.