Onroerende schenking Brussel

Onroerende schenking in Brussel: wat is er veranderd?

Hieronder geven we een overzichtje van de nieuwe onroerende schenkingsrechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in voege sinds 1 januari 2016, en in het bijzonder het progressievoorbehoud. Dit naar aanleiding van de omzendbrief van de federale belastingadministratie van 9 mei 2016 over de onroerende schenking in Brussel.

 • Verlaging en vereenvoudiging van de algemene schenkingsrechten voor onroerende goederen
  Sinds 1 januari 2016 worden de onroerende schenkingen in Brussel als volgt belast:

Belastbare schijven In rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijke samenwoners Tussen alle andere personen
< 150.000
3%
10%
150.000 – 250.000
9%
20%
250.000 – 450.000
18%
30%
> 450.000
27%
40%


 • Afschaffing van het gunsttarief voor de schenking van een woning
  Sinds 1 januari 2016 is het gunsttarief voor de schenking van een woning afgeschaft.

 • Behoud van het progressievoorbehoud in de schenkingsrechten
  Het progressievoorbehoud bij opeenvolgende schenkingen binnen de 3 jaar tussen dezelfde partijen werd behouden in de schenkingsrechten.

 • Afschaffing van het progressievoorbehoud in de successierechten
  Daarentegen werd het progressievoorbehoud in de successierechten voor onroerende schenkingen verricht binnen de 3 jaar vóór het overlijden van de schenker met ingang van 1 januari 2016 afgeschaft. Voortaan kunnen we dus dezelfde logica toepassen als inzake roerende schenkingen.

  Opgelet: het progressievoorbehoud in de successierechten blijft nog van toepassing voor onroerende schenkingen verricht vóór 1 januari 2016, zelfs als het overlijden plaatsvindt na deze datum.

Lars Everaert
Wealth Analysis & Planning bij Belfius Bank

Uw Private Banker

Uw Private Banker

{{name}}

{{name}}

{{role}}
 • {{officeName}}
 • {{officeAddress}}

Uw Belfius-kantoor